Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logistika - esej

Logistika - esej


Kategorie: Logistika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává esejistickou formou o současné logistice. Logistiku definuje, nastiňuje klíčové logistické činnosti, uvádí pět zlatých pravidel logistiky. Nezapomíná ani na roli její v ekonomice.

Obsah

1.
Současná logistika
2.
Definice logistiky
3.
Klíčové logistické činnosti
4.
Pět pravidel logistiky
5.
Role logistiky v ekonomice

Úryvek

"Problematice logistiky se v současné době dostává velká míra pozornosti. Je to důsledek liberalizace světového obchodu, důsledek pokračující exploze informační technologie, důsledek pokračující globalizace světového trhu, jenž vede ke vzniku podniků operujících na světové bázi a konečně i důsledek orientace podniků na oblast kvality a spokojenosti zákazníků.
Logistika představuje významnou oblast podnikání. Její nároky na zdroje – půdu, pracovní sílu, kapitál a informace, a její dopady na celosvětovou životní úroveň jsou enormní. Je s podivem, že první vážný zájem o logistiku ze strany podnikatelského světa lze zaznamenat teprve před cca 35 lety. Od této doby se však postavení logistiky zásadně změnilo: z nepříliš významné funkce se vyvinula oblast, kde může podnik dosáhnou značných úspor nákladů, činnost, která má obrovský potenciální vliv na spokojenost zákazníků a tím na objemy prodeje a marketingová zbraň , kterou lze efektivně využít pro získávání konkurenční výhody.Význam logistiky je dnes uznáván na celém světě.
Logistika je velmi široký obor, který v mnoha ohledech a ve velké míře ovlivňuje životní úroveň společnosti.V moderní vyspělé společnosti jsme si zvykli na to, že logistické služby fungují bezvadně a máme tendenci si logistiky všímat až v okamžiku, kdy nastane nějaký problém.

Definice logistiky:
Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.
Logistika se týká všech typů podniků a organizací. Neomezuje se pouze na výrobní sféru. Týká se všech podniků a organizací, včetně státní správy, včetně takových institucí, jako jsou nemocnice nebo školy, a včetně organizací poskytujících obchodní, bankovní nebo finanční služby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_log0001.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Logistika_esej.rtf (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse