Referáty logistika

Název Goodness Staženo

Logistika - esej

Práce pojednává esejistickou formou o současné logistice. Logistiku definuje, nastiňuje klíčové logistické činnosti, uvádí pět zlatých pravidel logist... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

1521x

Velvana a.s. - skladování a logistika

Práce stručně charakterizuje systém skladování a logistiky ve společnosti Velvana a.s. Věnuje se skladovacím prostorám, zásobníkům, paletovým místům. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

1058x

Vzorový Skladový řád METeorit, s.r.o.

Práce obsahuje plné znění Skladového řádu společnosti METeorit s.r.o..
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

577x

Logistický systém JUST-IN-TIME (JIT)

Práce obsahuje definici systému Just In Time, dále se v práci autor věnuje zhodnocení přínosů vyplývajících ze zavedení JIT, ale hodnotí i problémy sp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

507x

Funkční modelování 1/2

Práce se zabývá funkčním modelováním. Graficky znázorňuje objednávky zboží od okamžiku vyřízení objednávky, až po zařazení do skladové evidence. Rozeb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

486x

Logistika

Jedná se o práci popisující základní principy fungování logistiky jako hospodaříského odvětví, dále je také popsána jeho nutnost při řízení a koordina... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

450x

Řízení zásob

Práce na téma řízení zásob v úvodu vyzvedává význam této činnosti a provádí klasifikaci zásob a zboží. Poté se zaměřuje na aktivity související se zás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management, Podniková ekonomika


371x

Silniční doprava

Referát se zabývá problematikou silniční dopravy, a to spíše na teoretické úrovni, s využitím praktických ukázek. Charakterizuje silniční přepravu, a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

359x

Doprava v zahraničním obchodě, používané dokumenty

Vymezení obchodních operací v železniční, silníční, letecké, říční a námořní přepřavě a přepravě kontajnerů. Vymezení vztahů dodavatel a odběratel, uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

330x

Způsoby normování spotřeby materiálu v způsoby řízení zásob

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

272x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »