Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logo v programu klubové identity

Logo v programu klubové identity


Kategorie: Propagace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje logo, a zabývá se smyslem a využitím loga ve sportu. Druhá část pak popisuje logo FSC (fotbalový sokolský klub) Libuš, i jeho využití.

Obsah

1.
Definice loga
2.
Logo jako výraz identity klubu a jeho využití
3.
Logo klubu FSC Libuš

Úryvek

“ Logo jako výraz identity klubu a jeho využití

Ve snaze upoutat přesvědčit, sdělit a získat pro sdělované užívá grafika řadu prostředků jako napríklad značka, znak, logo, logotyp, plakát, prospekt, nástěnný poutač aj.
Ve vztahu k tělesné výchově a sportu mluvíme o logu jako o základu grafické tváře instituce - v našem případě sportovního klubu. Je vizitkou sportovní organizace, ta se jeho prostřednictvím opticky představuje a její snahou je, aby logo splynulo s její činností a bylo jejím symbolem. Snahou sportovního klubu je, aby celá jeho propagační činnost, od vstupenek, přes barvu dresů, měla jednotný grafický ráz, tvarovou a barevnou jednotu, tzv. vizuální styl. Jeho základem je právě logo a klubové barvy. Mnohostrannost použití loga od malého odznáčku po obrovský znak u vstupní brány na stadion určují jeho charakter. Musí být maximálně výrazné, mělo by mít vztah k poslání sportovní organizace, musí být snadno zapamatovatelné a odlišné od ostatních.
Logo má oficiální formu, která charakterizuje jednotlivé sportovní kluby. Každé je barevně specifické, čehož se využíva v propagaci. Logo by mělo být obsaženo na všech propagačních materiálech klubu. Na reklamních předmětech může být vedle loga ještě uvedena adresa klubu.

Logo klubu lze využívat na :
-vizitkách
-vstupenkách
-klubovém tisku ( noviny, časopisy, zpravodaje )
-trenérské lavičce
-klubovém autobusu
-dresech
-sportovním vybavení
-vývěskách a nástěnkách klubu
-hlavičkových papírech
-drobných upomínkových předmětech ( vlaječky, diplomy, odznaky, notesy, nášivky aj. )
-dalších místech, kde bude dobře viditelné a bude kvalitně reprezentovat klub."

Poznámka

Logo, které je popisováno, není součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0009.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Logo_progr_klub_identita.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse