Referáty propagace

Název Goodness Staženo

Reklama, jak jí vnímáme - průzkum trhu

Krátký anketní průzkum, který se zaměřuje na vnímání reklamy běžným spotřebitelem, důvěru vůči reklamním sdělením, a oblíbenost reklam.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Propagace

5034x

Pillsner Urguell - anglicky

Práce je prezentací na téma pivovaru v Plzni a výrobě piva zde. Od základních informacích o pivovaru, práce stručně popisuje i výrobu piva a jeho ingr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

382x

Propagační strategie firmy LH Sport Hranice

Seminární práce do předmětu Propagace a reklama se skládá ze dvou částí. První seznamuje s firmou LH Sport, popisuje její sortiment, pozici na trhu a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

320x

Reklama

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

308x

Etika reklamy

Práce se zabývá etičností a pravidly pro etickou reklamu. Etičnost reklamy ukazuje jako velmi nejednoznačnou, příkladem je reklamní kampaň družstva De... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

290x

TECHO A.G. - německy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

280x

Propagace

Práce definuje pojem propagace. Poté se věnuje postupu tvorby propagačního programu od stanovení cílů, po způsoby hodnocení propagace. Další část je p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

251x

IKEA: reklamní kampaň na Slovensku - slovensky

Práce velmi stručně shrnuje strategie reklamní kampaně této firmy. Zabývá se charakteristikou produktové, a imagové kampaně, využitím médií v mediální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

245x

Dobrý prodejce - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce

245x

Vliv reklamy a její etika - esej

Esej se věnuje zamyšlení nad etikou a vlivem reklamy na člověka v dnešní společnosti. Vyjmenovává negativní vliv na jednotlivce, které mohou ovlivňova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

227x
1  2  3  4  5  6  7  8  »