Seminarky.cz > Životopisy > > > Louis Pasteur

Louis Pasteur


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně shrnuje nejdůležitější životopisná data a objevy Luise Pasteura.

Obsah

1.
Život
2.
Nejznámější objevy
2.1
Pasterizace
2.2
Základy imunologie

Úryvek

“ Narodil se 27.12.1822 ve Francii. Byl nadaným žákem, proto odešel na výběrovou školu, kde roku 1847 získal doktorát. Od tohoto roku se počíná Pasteurova vědecká dráha, korunovaná několika vskutku geniálními objevy. Začal tím, že v krystalech vinné révy objevil různé prostorové uspořádání atomů v molekule, jež ovlivňuje tvar a optické vlastnosti krystalů. Tak se stal zakladatelem tzv. stereochemie. Roku 1854 začal pracovat na univerzitě v Lille. Vědecky potvrdil, že alkoholové kvašení je způsobeno kvasinkami, a kvašení je dílem živých buněk bez přístupu vzduchu. Zároveň dokázal, že kysání vína a piva je způsobeno bakteriemi, které se zničí ohřátí vína na 63 C.Podobně rozřešil i problém kysnoucího mléka. Dodnes tomuto procesu říkáme pasterizace. Také dokázal, že některé organismy dokáží žít bez kyslíku.

Pasteur se postaral i o vznik dalšího vědního oboru-imunologie. Získal oslabeného původce cholery drůbeže a naočkoval je pokusným zvířatům. ta byla najednou proti této nemoci odolná. V povědomí lidstva je znám objevem očkovací metody, která zabraňuje onemocnění vzteklinou u lidí pokousaných vzteklým zvířetem. Od té doby zachránil Pasteurův objev život tisícům lidí. Právě výzkum vztekliny vedl r. 1888 v Paříži k založení ústavu na výzkum této nemoci, který byl právem nazván Pasteurovým jménem."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Dosahuje pouze 1/2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0018.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Luis_Pasteur.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse