Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Loupež - reference z hlavního líčení

Loupež - reference z hlavního líčení


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o reference z hlavního líčení v trestních věcech krádeže z obvodního soudu pro Prahu 3. Text vždy seznamuje s případem, popisuje průběh líčení, i stanovená opatření. U prvního případu je připojen názor autorky seminární práce na případ.

Obsah

1.
25T23/2009 - trestný čin loupeže (podle § 234, odst. 1 TZ)
1.1.
Úvod
1.2.
Popis líčení
1.3.
Názor na líčení
1.4.
Opatření
2.
15T135/2008
2.1.
Seznámení s případem - trestný čin krádeže (podle odstavce prvního)
2.2.
Popis líčení
2.3.
Opatření

Úryvek

"Reference z hlavního líčení

1. 25T23/2009

Jednalo se o hlavní líčení ve věci trestného činu loupeže podle § 234, odst. 1 TZ. Fáze hlavního líčení proběhly zcela běžným způsobem, na závěr byl vynesen rozsudek.

Ve své řeči státní zástupce tvrdil, že obžalovaný uloupil částku 1000 Kč své bývalé družce během hádky na ulici, konkrétně Rokycanově. Policii zavolala sama postižená a kromě ní proti obžalovanému v rámci přípravného řízení vypovídla i společná známá poškozené a obžalovaného. Obhájkyně obžalovaného tvrdila, že se skutek nestal a připomenula, že sama poškozená žádala zpětvzetí souhlasu se stíhání obžalovaného. U trestného činu loupeže není však stíhání na její souhlas vázáno. Uvedla též, že se dvojice dala opět dohromady a ráda by spolu žila spokojený život.

Podle mého názoru se v duchu to celého nesly výpovědi. Poškozená odepřela vypovídat vůči osobě blízké. Obžalovaný, mimochodem v minulosti opakovaně trestaný za majetkovou trestnou činnost a řízení automobilu bez řidičského oprávnění, přiznal, že došlo k velice emotivní hádce s jeho družkou, se kterou se tou dobou rozcházel, ale loupež finanční částy popřel. Tvrdil, že jen během hádky vytrhl kabelku bez úmyslu ji odcizit a za chvíli ji zase odhodil na zem, aniž by z ní tisícikorunu vytáhl. Proč se o ni tahali si vlastně nepamatuje. Nejzajímavější byla výpověď svědkyně, zjevně domluvené s partnerskou dvojicí, která se snažila dát jiný význam své výpovědi, kterou učinila na policejní služebně. Ani obžalovaný ani svědkyně nepůsobili příliš věrohodně, svědkyně pronášela věty, které byly zjevně nad její vzdělání i intelekt.

V závěrečných řečech státní zástupce navrhl podmínečný trest, oproti tomu obhájkyně požadovala zprostění obžaloby s tím, že nebylo prokázáno, že se loupež stala. Připomenula též, že poškozená je proti potrestání svého druha a že si obžalovaný našel nově zaměstnání a je tak schopen splácet výživné na dítě, které má s nějakou jinou bývalou družkou.

Soudkyně, obžalovaného zprostila viny s tím, že se nepodařilo dostatečně prokázat, že se čin stal a ještě navíc doplnila, že i kdyby se stal, neviděla by v něm vzhledem k dalším specifickým okolnostem tohoto případu společenskou nebezpečnost. Státní zástupce se na místě proti rozsudku odvolal."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b73e24d2c135.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reference_hlavniho_liceni.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse