Lucemburkové


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku Lucemburkové. Práce se zabývá Janem Lucemburským, Karlem IV., Václavem IV., 100 letou válku a pozdní středověk.

Obsah

1.
Jan Lucemburský
2.
Karel IV.
3.
Václav IV.
4.
100 letá válka
5.
Pozdní středověk

Úryvek

"LUCEMBURKOVÉ
 4. 8. 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci
 vymření rodu Přemyslovců pro meči
 šlechta měla volit nového panovníka
o 1. adept na trůn Rudolf Habsburský + Eliška Rejčka (exmanželka Václava II.)
o 2. adept na trůn Jindřich Korutanský + Anna (dcera Václava II.)
o 1306 – Rudolf H. na českém trůně
o 1307 – na trůně J. Korutanský
JAN LUCEMBURSKÝ
o 1310 – nástup Jana Lucemburského (otec Jindřich VII.)
o podmínky:
1) + Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.)
2) dobytí Prahy a vyhnání Jindřicha Korutanského
3) musel se dělit o vládu se šlechtou → Inaugurační diplom (imatrikulace nebo také volební kapitulace)
o zn. že: nesměl rušit privilegia a práva šlechty, nesmí zasahovat do právního systému, daně může vybírat pouze za svolení šlechty, nesmí používat vojsko za hranicemi země, nebude do Čech zvát cizí úředníky a rádce
o 1318 – Domažlická ujednání – znovu potvrzení Inauguračního diplomu a prohra Jana L. se šlechtou
o J. L. odjel do Paříže a vzal s sebou i syna Václava (Karla IV.)
o v Čechách si bral pouze peníze, ale rozšířil území českého království
o přezdívky: ,,Král cizinec“ a ,,Král diplomat“ ← jednání s cizinou
o získal Slezsko a Horní Lužici (u obchodní stezky), znovu získal Chebsko"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f740ea41113.zip (267 kB)
Nezabalený formát:
Lucemburkove.pdf (278 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse