Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Lucemburská Evropa a Čechy

Lucemburská Evropa a Čechy


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z dějepisu se formou bodů zaměřují na Evropu a Čechy za vlády Lucemburků. Soustředí se zejména na panovníky této doby a jejich významné počiny.

Obsah

1.
Jindřich VII. na trůně
2: Jindřich Korutanský
3.
Jan Lucemburský
4.
Rok 1314
4.
Karel Lucemburský
5.
Král český a císař římský

Úryvek

"Lucemburská Evropa a Čechy
 zvolení Jindřicha (VII.) Lucemburského římským králem a korunovace císařem v Římě – počátek 14. stol.
 jako u Rudolfa Habsburského – volba nevýznamného šlechtice, který měl blíže k dění ve Francii než v Říši
 jeho říšským důstojenstvím stoupla cena jeho i celé rodiny
 neutěšený stav království po smrti Václava III.
 slabý panovník Jindřich Korutanský
 opati významných klášterů jednají s císařem o sňatku jeho syna Jana s Eliškou Přemyslovnou
 byly z klášterů založených králem
 měly zájem na silné královské moci
 původně na to nechtěl přistoupit
 český král byl sice říšský kurfiřt
 ale Čechy byly daleko od dění na západě Evropy
 nakonec s tím souhlasil
 Jan Lucemburský
 český král (1310 – 1346)
 „král cizinec“
 úpadek královské moci
 rozprodávání královského majetku
 časté tzv. zástavy majetku (např. královských hradů)
 smrt v bitvě u Kresčaku
 od roku 1314 byl králem a císařem Říše Ludvík IV. Bavor
 byl ve sporu s papežem
 kritika světské vlády církve
 dosadil „svého“ papeže v Římě a nechal se jím v Římě korunovat na císaře Svaté říše římské bez vědomí papeže v Avignonu
 papež si tak vyhlédl nového kandidáta na vládce v Říši - Karla Lucemburského
 poznali se už v mládí ve Francii
 legenda o tom, že budoucí papež předpověděl Karlovi, že se stane císařem a stejně tak Karel předpověděl budoucímu papeži jeho nejvyšší církevní důstojenství
• tumba (zdobený náhrobek) Petra z Aspeltu
– mohučský arcibiskup"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e6a6a0a9e31.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lucemburska_Evropa_a_Cechy.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse