Seminarky.cz > Životopisy > > > Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis Ludwiga van Beethovena.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Dospělost
3.
Vztah k Goethemu, Napoleonovi
4.
Dílo
5.
Smrt

Úryvek

"- narodil se v Bonnu
- měl 7 sourozenců, ale pouze další 2 se dožili dospělosti
- jeho otec byl alkoholik, využíval jeho hudebního talentu jako zdroj příjmů
- prvním učitelem byl otec, ale později dostal dvorního varhaníka
- v dospívání našel azyl u jedné vdovy, kde vyučoval hře na klavír její děti a učil se také společenskému chování
- v 17 letech odjel do Vídně, kde se měl setkat s Mozartem (setkání není doloženo) a měl být dokonce i jeho žákem
Dospělost
- od roku 1792 žil trvale ve Vídni
- studoval u Josepha Haydna, Antonia Salieriho nebo Johanna Schenka
- díky své oblibě u aristokracie se živil jako svobodný umělec, což nebylo obvyklé
- asi roku 1795 se začaly projevovat problémy se sluchem, trpěl formou tinnitu (šelestu) a slyšel nepříjemné zvuky
- roku 1816 úplně ohluchl, ale jeho největší díla pocházejí právě z této doby
- vedl soudní spory se švagrovou Johannou o poručnictví nad synovcem Karlem, které vyhrál
Goethe, Napoleon
Goethe:
- patřil mezi jeho oblíbené básníky
- roku 1810 napsal hudbu k jeho tragédii Egmont
- věnoval mu také zhudebnění básně Klidné moře a šťastná plavba
- setkali se pouze jednou v Teplicích roku 1812
Napoleon
- uvažoval o věnování Třetí symfonie Napoleonovi
- měla to být prý osobní záminka k osobnímu setkání"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5258246f12f93.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ludwig_van_Beethoven.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse