Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Madex a Lineo, s. r. o. - profily firem

Madex a Lineo, s. r. o. - profily firem


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje fungování, zázemí, strukturu a slabé stránky dvou severomoravských firem.

Obsah

1.
MADEX, s. r. o.
2.
LINEO, s. r. o.

Úryvek

“ Firma: MADEX s.r.o.

sídlo: Dětmarovice 109, 73571, okres Karviná
právní forma: s.r.o., 2 společníci
datum založení: 11. 2. 1994
podnikání: obchod, služby

Už od počátků podnikatelské činnosti, jak uvedl p. Mazurek, jeden ze dvou společníků firmy, je jejich hlavní podnikatelskou činností zámečnická zakázková výroba.
Význam z hlediska geografického působení je pouze regionální, jen zřídka navazují obchodní kontrakty se zahraničím, a to se Slovenskou republikou. Spolupracují však s firmou, která má blízký vztah k zahraničí tím způsobem, že zde montují malosériově např. vysokozdvižné vozíky, jejichž výroba v malém počtu by se zahraničnímu partnerovi nevyplatila.
Firma MADEX má uzavřenu smlouvu se 7 zaměstnanci, kteří se neorganizují v odborech. Majitelé znají svou konkurenci částečně, jako možné nebezpečí z jejich strany vidí možnost „přetažení" klientely, sledují však pozorně i jiné faktory.
Svou činnost plánují majitelé krátkodobě, a sice na období jednoho až dvou let.
MADEX s.r.o. začal fungovat pouze s vlastním jměním, to znamená jměním obou společníků, jež se pohybovalo od 1 do 1.5 mil. Kč v letech 1994 až 96. Po všechny tyto roky skončila firma se ziskem, ani jednou nebyla nucena využít možnosti čerpání úvěru.
Firma není zapojena do programu podpory drobného podnikání, zná pouze program PHARE, nezná ani nemá zkušenosti s různými formami podpory drobného podnikání..."

Poznámka

Práce je obsahově nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko0002.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Madex_a_Lineo.rtf (77 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse