Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Magnetický a optický záznam dat, barevné modely

Magnetický a optický záznam dat, barevné modely


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323, Domažlice

Charakteristika: Práce vysvětluje princip magnetického a optického záznamu dat, použití, příklady
představení barevných modelů a využití.

Obsah

1.
Záznam dat.
2.
Barevné modely

Úryvek

"Výhody
- vysoká trvanlivost dat, velká paměťová kapacita
Nevýhody
- vyšší pořizovací cena páskových jednotek
Podoby magnetického záznamu
Magnetická páska – oblíbená u velkých firem, archivace dat, velká kapacita, drahá pořizovací cena
Disketa – nevyrábí se, nepoužívá se, malá kapacita
Externí disk – stejný princip jako pevný disk, přenosnost, připojení bez restartu
Pevný disk
- data jsou zaznamenávána na magnetickou pásku, nevýhodou je rychlost čtení pásky
- kapacita v řádech GB i několika TB
- všechny jednotlivé disky, ze kterých se skládá pevný disk, jsou rozděleny do soustředných kružnic - stopy (tracks)
- každá z těch stop je rozdělena do sektorů (sectros)
- množina všech stop na všech discích se stejným číslem se označuje jako válec (cylinder)
Hlavy disku (heads)
- počet čtecích (zapisovacích) hlav pevného disku
- počet je shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam
- většinou každý jednotlivý disk má 2 aktivní plochy a k nim příslušné hlavy
Stopy disku (tracks)
- počet stop na každé aktivní ploše disku
- stopy bývají označeny od nuly – číslo nula má vnější stopa disku
Cylindry disku (cylindry)
- počet cylindrů pevného disku
- počet je shodný s počtem stop
- číslování je shodné s číslováním stop
Sektory (sectors)
- počet sektorů, na které je rozdělena každá stopa
- počet sektorů je na všech stopách stejný -> plýtvání médiem – vnější stopa je delší
- některé pevné disky používají tzv. zonální zápis – metoda zápisu na pevný disk, která dovoluje umístit na vnější stopy pevného disku větší počet sektorů než na stopy vnitřní ->lépe využívá záznamové médium – složitější přístup k datům
- sektory bývají číslovány od jedničky

Optický záznam dat
- plastový disk je potažen hliníkovou fólií, do které jsou zanášeny malé nerovnosti (pity) – tvoří spirálu od středu k okraji disku
- při čtení je proti disku směřován laserový paprsek – v případě čistého odrazu aktivuje fotobuňku, pokud směřuje na pit, odrazí se mimo
- nosičem informace je změna, ne stav paprsku – stálá změna mezi pitem a rovnou ploškou je 0, odchylka od normálního stavu vrací 1
- disk je dělen na sektory – velikost nemusí být předem dána
Výhody
- cenově dostupné, snadno přenositelné
Nevýhody
- povrch optického disku se může snadno poškodit
- menší paměťový prostor"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9b969c72eb.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
04___Magneticky_a_opticky_zaznam_dat__Barevne_modely.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse