Majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Přehledová práce podává klíčové informace o problematice majetku, jeho pořizování, účtování či vyřazení. Po charakteristice a členění majetku následuje přehled zdrojů jeho krytí a oceňování. Nechybí soupis způsobů pořízení a vyřazení majetku a jejich účetní souvislosti.

Obsah

1.
Charakteristika pojmu a členění majetku
1.1.
Oběžný majetek
1.2.
Dlouhodobý majetek
2.
Zdroje krytí majetku, kapitál firmy
3.
Majetek podle rozvahy
4.
Oceňování majetku
4.1.
Pořizovací cenou
4.2.
Vlastními náklady
4.3.
Reprodukční pořizovací cenou
5.
Pořízení a vyřazení + účtování
5.1.
Pořízení dodavatelským způsobem
5.2.
Pořízení vlastní činností
5.3.
Ostatní způsoby pořízení
6.
Vyřazení majetku z hlediska daňového a vliv na účetní závěrku

Úryvek

"Majetek

1. Charakteristika pojmu a členění majetku
Majetek jsou všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá, tak aby byly splněny cíle podniku. Majetek se člení do dvou hledisek na:
a) podle jeho konkrétní formy = podle složení
b) podle zdrojů, ze kterých byl financován
Členění majetku: a) oběžný majetek
b) dlouhodobý majetek

OBĚŽNÝ MAJETEK
- je majetek, který při hospodářské činnosti mění svou podobu a dochází k jeho jednorázové spotřebě.
Patří sem: - zásoby
- krátkodobý finanční majetek
- pohledávky
Zásoby se člení: - materiál – užívá se ke zhotovení výrobku
- zboží – movité věci koupené za účelem dalšího prodeje
- nedokončená výroba – produkt už prošel výrobní fází, ale dosud není ještě hotovým výrobkem a ani není už materiálem, tudíž nelze ani prodat
- polotovar – produkt už prošel výrobní fází a lze ho prodat
- výrobky – předměty – které podnik vyrábí za cílem prodeje
Krátkodobý finanční majetek – je tvořen zejména peněžními prostředky a ty mají formu:
a) peníze v hotovosti (v pokladně)
b) peníze na bankovním účtu (=bezhotovostní peníze)
Dále sem můžeme zařadit: - ceniny, které nahrazují peníze a jedná se o kolky, poštovní známky, telefonní karty, stravenky, dálniční nálepky.
- cenné papíry – splatnost je do 1 roku a slouží za účelem dalšího prodeje (šek, směnka)
Pohledávky – nárok podnikatele na úhradu dlužné částky od dlužníka.
- typický příklad je FAV, záloha zaměstnanci, přeplatek na daních, nárok na pojistnou náhradu od pojišťovny v případě pojistného plnění.

DLOUHODOBÝ MAJETEK
- je majetek, který se užívá déle jak 1 rok, nemění svou formu a postupně se opotřebovává.
Člení se na: a) dlouhodobý hmotný majetek
b) dlouhodobý nehmotný majetek
c) dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je: a) pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění
b) samostatně movité věci s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a do výše ocenění určené ÚJ (z daňového hlediska ÚJ respektují hledisko do 40 000 Kč).
c) pěstitelské celky trvalých porostů (sady, vinice, chmelnice)
d) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené ÚJ.
Dlouhodobý nehmotný majetek – jedná se o patenty, licence, programové vybavení = software, know-how, autorská práva, zřizovací výdaje, vynález a vše s dobou použitelnosti delší než 1 rok.
Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici, tudíž počítá s úrokem a doba použitelnosti je delší jak 1 rok."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse