Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Majetek a zdroje financování podniku

Majetek a zdroje financování podniku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis majetku a zdrojů financování podniku.

Obsah

1.
Majetek
2.
Kapitál
3.
Oceňování majetku

Úryvek

"Majetek a zdroje financování podniku 3.
Majetek-jsou všechny hosp.prostředky,které při své podnik.činnosti subjekt užívá(dopravní prostředky,materiál)
Kapitál firmy-je zdroj finacování majetku(vlastní i cizí zdroje)

Majetek se člení na dlouhodobý a oběžný majetek
DM-DHM,DNHM,DFM
Doba používání více než 1rok
Užíváním neztrácí svou původní podobu,ale opotřebovává se, a proto se odepisuje
Oběžný-během hosp.činnosti mění svou původní podobu a je v neustálém oběhu
Patří sem-zásoby,peněžní prostřeky,pohledávky

Kapitál
1)vlastní zdroje(peněžní i nepeněžní forma)
2)cizí zdroje(úvěry-půjčky-podle splatnosti-krátkodobé(1rok)
-střednědobé(1-5)
-dlouhodobé(5 a více)
-podle účelu-provozní
-investiční
-závazky-vůči dodavatelům,zaměstnancům,finančním institucím(FÚ,správa sociál.zabezpečení)
-rezervy-tvoří obchodní kapitálové společnosti(s.r.o.,a.s.)
-tvoří se ze zisku a slouží ke krytí ztrát v následujících účet.období

Oceňování majetku
Dm-nákup v hotovosti,na fakturu-PC
-vlastní výroba-vlastní náklady
-přijatý dar,finační leasing
Převedení z os. Do už.podnikání-reprodukční PC

Oběžný-nákup-hotovost.FA-PC
-vlastní výroba(výrobky,polotovary,nedokončená výroba,zvířata)-vlastní náklady"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52dcdbced27a6.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_a_zdroje_financovani.doc.docx (23 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse