Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci


Kategorie: Literatura

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje základní informace na téma májovci, ruchovci a lumírovci. Každá skupina je zastoupena několika autory.

Obsah

1.
Společensko-historické pozadí
2.
Architektura, malířství, sochařství, hudba, literatura
3.
Májovci
4.
Ruchovci
5.
Lumírovci

Úryvek

"SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
 Po roce 1849 - Rakousko absolutistické, v čele František Josef I. (až do roku 1916)
 50. léta 19. století - Bachův absolutismus
- rozvoj ekonomického života
- omezení politické svobody obyvatelstva
 60. léta – uvolnění politické situace – ožití veřejného života (almanachy, časopisy, noviny, Sokol, Umělecká beseda…)
 1867 – Prosincová ústava (uzákonění zákl. občanských práv svoboda osobní, náboženská, slova, spolčování)
 1862 – vznik Prozatímního divadla  1868 – položen základní kámen Národního divadla
ARCHITEKTURA
 historismus (návrat ke starším stavebním stylům)
 vznik novogotiky (chrám sv. Víta – Josef Mocker ; zámek Lednice – Jiří Wingelmüllera), novorenesance (Národní divadlo – architekt Josef Zítek; Národní muzeum; Rudolfín), novobaroka
MALÍŘSTVÍ
 směřovalo k realistickému pojetí
 Mikoláš Aleš (cyklus Vlast); Adolf Kosárek (Krajina s dřevěným mostem); František Ženíšek (Oldřich a Božena)
SOCHAŘSTVÍ
 Josef Václav Myslbek – inspiroval se českými dějinami (sochy K. H. Máchy na Petříně…)
 Bohuslav Schnirch – podílel se na výzdobě ND, Rudolfína a Národního muzea
HUDBA
 Bedřich Smetana; Antonín Dvořák (Slovanské tance); Zdeněk Fibich
LITERATURA
 ovlivňována pozitivismem (myšlenkový směr navazující na osvícenství důrazem na rozum a ověřitelná fakta, odmítal spekulace a romantické opojení historií a vším, co není vědecky prokazatelné)
 romantismus postupně střídán realismem (snaha o věrné popsání komické i tragické skutečnosti)
 druhá polovina 19. století – rozmach české žurnalistiky
 požadavek na rovnoprávnost publicistiky a beletrie


MÁJOVCI
 50. léta 19. století
 mladí autoři seskupení kolem J. Nerudy a V. Hálka, vstoupili do literatury vydáním almanachu Máj 1858 (manifestační přihlášení ke tvorbě K. H. Máchy) – A. Heyduk, R. Mayer, V. Šolc, K. Světlá, J. Arbes
 navázali na máchovský pocit osamělosti, na vztah člověka k přírodě
 konflikt se společenskými předsudky a přežitky
 cíle:
- prosadit modernější chápání literatury – souznění s evr. literaturou
- veřejně projevit vůli po svobodném životě
- otevřenost k současným problémům, působení na morálku kritikou nedostatků
 odvraceli se od minulosti jako od vzoru, od obrozeneckých ideálů zájem o současnost (poznávací funkce literatury)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525823a880657.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Majovci_Ruchovci_Lumirovci.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse