Název Goodness Staženo

Literatura: Česká literatura 90. let 19. století (buřiči) - výukový list 16/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou charakterizuje literární tvorbu českých buřičů na přelomu 19. a 20. století. Krátce jsou představeni je... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Literatura

144x

Literatura: Nejstarší orientální písemnictví - výukový list 1/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje středoškolské učivo týkající se nejstaršího orientálního písemnictví. Vhodné jak pro opakování,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

133x

Literatura: Realismus ve světové literatuře - výukový list 11/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou postihuje světovou literární tvorbu realismu. Po nastínění znaků směru zachycuje autory a díla jednotli... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

125x

Literatura: Světová literatura na přelomu 19. a 20. století - výukový list 14/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou představuje směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století a podává přehled významných dobový... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

120x

Literatura: Májovci, ruchovci, lumírovci - výukový list 12/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s literární tvorbou skupiny májovců, lumírovců a ruchovců. Vhodné jak pro opakování, tak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

118x

Literatura: Renesance a humanismus v české literatuře - výukový list 6/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje učivo týkající se české renesance a humanismu. Přibližuje autory a díla jak latinsky, tak česky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

101x

Literatura: Středověká česká literatura - výukový list 4/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou shrnuje středoškolské učivo týkající se středověké české literatury. Vhodné jak pro opakování, tak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

88x

Šablona žákovského seznamu literárních děl k maturitní zkoušce

Šablona žákovského seznamu literárních děl k maturitní zkoušce obsahuje jak předem vytvořenou šablonu, která je připravena pouze k vyplnění, tak i sez... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

85x

Literatura: Antická literatura - výukový list 2/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s významnými autory a díly antické literatury. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání no... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

82x

Literatura: Česká poezie 2. poloviny 20. století - výukový list 25/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s významnými představitele české poezie 2. poloviny 20. století a jejich díly. Vhodné jak pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Literatura

76x
1  2  3  4  »