Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomický koloběh

Makroekonomický koloběh


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Makroekonomický koloběh, systém národních účtů, 4 hlavní účty, výkonost národního hospodářství a její měření - metody měření, rozdíl mezi CPI + deflátor.

Obsah

.

Úryvek

- SNÚ se využívá k zjištění důležitých makroekonomických údajů
- pokusy o výpočet národního důchodu – F. Quesnay , 18.století
- input – output tabulky
- počátek pravidelného statistického národohospodářského sledování – 20.léta 20.století – W. Leontief (input – output analýza)
- R. Stone, zakladatel SNÚ ve 40 letech 20.století
- 60.léta rozsáhlá revize, především větší podrobnost (netýkala se sjednocení systému národních účtů mezi státy)
- 1968 – publikován mezinárodně uznávaný SNÚ pod patronací OSN
- poslední revize 1993 (podíleli se OSN, MMF, WB, OECD, Eurostat a Národní statistické orgány), SNÚ nemá povahu direktivního příkazůů, ale doporučení

Poznámka

Přehledné.
Není uvedena použitá literatura

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4412fdad862a0.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomicky_kolobeh.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse