Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - dávka úloh 1/5

Management - dávka úloh 1/5Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva Pobočka Sokolov, Sokolov

Charakteristika: Práce obsahuje jednu ze souboru vypracovaných úloh z managementu pro studium na VŠMIE v Sokolově. Jednotlivé úlohy jsou zaměřené na sestavování plánů a na jejich druhy. Dále práce nabízí odpovědi na otázky, co to jsou organizační struktury a jaké jsou jejich typy. Závěrečné otázky jsou zaměřeny na pyramidovou strukturu a na výběr pracovníků. Následující část práce naleznete zde Management - dávka úloh 2/5.

Obsah

1.
Jaké jsou kroky (postupy) při sestavování plánů?
2.
Jak dělíme plány z pohledu vertikální (organizační) úrovně?
3.
Co je smyslem a co vymezuje podnikatelský plán?
4.
Co je organizování a jak ho chápeme?
5.
Které organizační struktury patří do skupiny vycházející ze seskupeného obsahu?
6.
Které organizační struktury patří do skupiny vycházející z rozložených pravovmocí?
7.
Co jsou ploché a co strmé (šikmé) organizační struktury?
8.
Kdy přistupujeme k projektování organizačních struktur?
9.
Jaká je pyramidová struktura kritérií pro výběr pracovníků?
10.
Jaká je pyramida hiearchie potřeb podle Maslowa.

Úryvek

"1. Jaké jsou kroky (postupy) při sestavování plánů?

Pro sestavování plánů se provádí následující kroky:

 Konkretizace záměrů
 zabezpečení nezbytných informací pro vytvoření plánu
 vypracování návrhu plánu
 seznámit všechny útvary, kterých se plán s návrhem týká
 stanoviska útvarů k návrhu plánů
 korekce návrhu plánu v souladu se stanovisky a připomínkami dotčených útvarů
 schválení definitivní podoby plánu
 vydání plánu


2. Jak dělíme plány z pohledu vertikální (organizační) úrovně?

Plány členíme na:
 strategické plány - sestavovány na vrcholové úrovni, Jsou v nich podchyceny strategické cíle organizace
 taktické plány- orientované na plnění strategických plánů, sestavované na střední úrovni, schvalovány vrcholovým managementem
 operativní plány – na kratší období než kvartál (týden, den), navazují na taktické, jsou konkrétní, sestavují se na nejnižší úrovni řízení. (dílny, týmy)


3. Co je smyslem a co vymezuje podnikatelský plán?

Smyslem podnikatelského plánu je dosažení určitého cíle, například získání úvěru.

Podnikatelský plán vymezuje:

• Předmět a cíl činnosti
• Potřebné zdroje a jejich zajištění
• Rozbor okolí včetně konkurence a sociálně hospodářských předpokladů. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ec798822c34.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Managment_davka_1.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse