Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - dávka úloh 2/5

Management - dávka úloh 2/5Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva Pobočka Sokolov, Sokolov

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou druhou dávku úloh z managementu pro studium na VŠMIE v Sokolově. Jednotlivé úlohy zaměřené na rozhodování seznamují s jeho typy, klasifikují rozhodovací problémy, představují kroky rozhodovacího procesu a další souvislosti problematiky. Předchozí dávku úloh naleznete zde Management - dávka úloh 1/5 a následující zde Management - dávka úloh 3/5.

Obsah

1.
Co je podstatou dvou skupin rozhodování?
2.
Co je ideální a co reálné rozhodování?
3.
Co jsou rozhodovací problémy?
4.
Jak můžeme klasifikovat rozhodovací problémy a podmínky rozhodování?
5.
Co jsou dobře strukturované a co špatně strukturované rozhodovací problémy?
6.
Do jakých kroků se nejčastěji člení rozhodovací proces?
7.
V čem spočívá neurčitost (nejistota) v rozhodování?
8.
Co patří mezi metody (prostředky) rozhodování?
9.
Co je implementace a jaký soubor aktivit představuje?
10.
Co představuje implementace v jednotlivých druzích manažerských funkcí?

Úryvek

"11. Co je podstatou dvou skupin rozhodování?

Rozdělení dvou skupin:

 Meritorní skupiny - věcná, obsahová, odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů. V závislosti na své obsahové náplni se vzájemně liší např. rozhodování:
 výrobním programu,
 kapitálových investicí,
 uvedení výrobku na trh,
 marketingové strategii,
 organizačním uspořádání firmy,
 výběru pracovníků na určitá místa,
 výběru technologie, materiálu, zařízení, atd.

 Procedurální skupina - bez ohledu na obsahovou náplň mají jednotlivé rozhodovací procesy společné rysy a vlastnosti. To, co jednotlivé rozhodovací procesy spojuje je určitý rámcový postup,procedura, algoritmus řešení, odvíjející se od:
 identifikace problému,
 vyjasňování jeho příčin,
 cílů řešení,
 způsobu hodnocení variant řešení,
 volby varianty určené k realizaci.

12. Co je ideální a co reálné rozhodování?

Ideální rozhodování (objektivní) - rozhodování je postaveno na možnosti mít dostupné všechny potřebné informace, mít možnost je komplexně bez potíží zpracovat a vyhodnotit.

Reálné rozhodování (subjektivní) - rozhodování vychází z reálných podmínek a faktorů. Jde často o rozhodování v krátkém) čase .Setkáváme se s ním velmi často.

13. Co jsou rozhodovací problémy?
Chápeme je jako odchylku mezi skutečným (zjištěným) stavem a požadovaným stavem.
Oproti problémům obecně mají svá specifika. Plní různé funkce, mají odlišnou:

 klasifikaci, praktické zařazení a význam
 vnitřním charakter
 jejich struktura vychází z charakteru, poslání a potřeb řídících struktur
 podstata vzniku a prostředí vývoje
 podmínky řešení problémů
 cíle a způsoby řešení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50ec79fe26686.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Managment_davka_2.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse