Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Management změn, ochrana duševního vlastnictví, řízení vztahů se zákazníky, strategický management

Management změn, ochrana duševního vlastnictví, řízení vztahů se zákazníky, strategický management

Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studijní materiál přehledně a podrobně pokrývá téma managementu změn, ochrany duševního vlastnictví, řízení vztahů se zákazníky a strategického managementu. Objasňuje hlavní pojmy, principy, teorie, metody, postupy či problémy daných oblastí.

Obsah

1.
Management změn
1.1.
Pojmy
1.2.
Východiska managementu změn
1.3.
Od invence k inovaci
1.4.
Dimenze změn
1.5.
Management změn
1.5.1.
Určení potřeby změn
1.5.2.
Příprava a realizace změn
1.5.3.
Přijetí a stabilizace změn
1.6.
Vybrané přístupy managementu změn
1.6.1.
Přístupy trvalého zlepšování
1.6.2.
Reengineering
1.6.3.
Teorie úzkých míst
1.6.4.
Přístupy managementu kvality
2.
Ochrana duševního vlastnictví
2.1.
Autorské právo
2.2.
Volné užití díla
2.3.
Úřad průmyslového vlastnictví
2.4.
Ochrana průmyslového vlastnictví
2.4.1.
Patenty
2.4.2.
Užitný vzor
2.4.3.
Průmyslový vzor
2.4.4.
Ochranná známka
2.4.5.
Označení původu a zeměpisná značení
2.4.6.
Zlepšovací návrhy
2.4.7.
Obchodní tajemství
3.
Řízení vztahů se zákazníky
3.1.
Úvod
3.2.
Základní pojmy
3.3.
Pojetí CRM
3.3.1.
Koncepce CRM
3.3.2.
Vývojová stádia CRM
3.3.3.
Přínosy CRM
3.4.
Strategie vztahů se zákazníky
3.4.1.
Stratifikace
3.4.2.
Typy strategických přístupů CRM
3.5.
Akční plány CRM
3.5.1.
Orientace na zákazníky
3.5.2.
Komunikace se zákazníky
3.5.3.
Informační zabezpečení CRM
3.5.4.
Další cesty zlepšování vztahů se zákazníky
4.
Strategický management
4.1.
Základní pojmy
4.2.
Východiska strategického managementu
4.2.1.
Druhy strategického řízení
4.2.2.
Strategie efektivnosti jako dominanta
4.3.
Přehled strategických přístupů
4.3.1.
Hierarchické pojetí strategie
4.3.2.
Model S-C-P
4.3.3.
Analýza strategických skupin
4.3.4.
Model R-C-P
4.3.5.
Odvětvové strategie
4.3.6.
Soudobé přístupy ke strategickému řízení
4.4.
Typologie strategií
4.4.1.
Aspekt agresivity strategií
4.4.2.
Porterovy generické strategie
4.4.3.
Rozvojové strategie
4.4.4.
Aspekt úrovní strategií
4.5.
Metody a techniky strategického managementu
4.5.1.
Tržně výrobková matice
4.5.2.
Benchmarking
4.5.3.
Matice růst – tržní podíl, matice BCG
4.5.4.
Matice General Eletric
4.5.5.
Matice Shell Directional Policy
4.5.6.
Analýza SWOT
4.5.7.
Metoda SPACE
4.5.8.
PEST analýza
4.5.9.
Metoda VRIO
4.5.10.
Balanced Scorecard
4.5.11.
Target costing

Úryvek

"1. Management změn

Asi každý podnikatelský, ale i neziskový subjekt usiluje o dosažení prosperity ve smyslu zdárného, úplného a dlouhodobého plnění své funkce a dosahování cílů určených vlastníky či zřizovateli. Současná realita je ovšem velice mnohotvárná a navíc podléhá častým změnám.

Změna/inovace – pozitivní i negativní, kvalitativní i kvantitativní posun prvků ekonomického organismu nebo vztahů mezi nimi. Může se jednat o změnu výrobku či služby, technologie nebo změn řízení.
Management změn – směr managementu spočívající v připravenosti reagovat na vnitřní či vnitřní podměty (pasivní aspekt) a také iniciaci, přípravu, realizaci a využívání změny (aktivní aspekt)
Invence – kvalitativní změna ve struktuře vědění jednotlivce nebo společnosti

Východiska managementu změn

Management změn (MoC) nemá bohatou historii. Zakladatelem její teorie je Rakušan Joseph Alois Schumpeter. Se vší naléhavostí se do manažerské práce vetřel v průběhu sedmdesátých let. Inovace narušují existující rovnováhu a opět ji navozují, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni. Český představitel inovační teorie je František Valenta, který řadí inovace do dvou skupin. Jsou to přírustkové inovace (3. až 6. řádu) a radikální inovace (7. až 9. řádu).
 Inovace třetího řádu - prostá kvantitativní změna spočívá ve změně množství jednotlivého činitele.
 Inovace čtvrtého řádu – je náročnější změnou, než je inovace třetího řádu, je taková uměna, uplatňuje se při ní pokrok ve vzájemném působení věcných faktorů a kvalifikace pracovníků. Jde o skupinu adaptačních změn (např. úpravy v konstrukci výrobního zařízení).
 Inovace pátého řádu – mění už výsledný výrobek, alespoň jednu jeho funkci, jde o novou variantu
 Inovace šestého řádu – měníme rozhodující funkce výrobku, zachováváme však jeho původní koncepci, jde o formu nové generace
 Inovace sedmého řádu – změna konstrukční i funkční koncepce, jedná se o nový druh
 Inovace osmého řádu – základní princip je překonán novým principem, jedná se o nový rod
 Inovace devátého řádu – změna principu, přičemž tento nový princip je koncipován na bázi určitého kmene technologií, jedná se o nový kmen

Vedle úrovně změny měřené pomocí řádu změny (inovace) určujeme současně i podíl originálního, tvůrčího přínosu při tvorbě nových poznatků, které tvoří informační obsah příslušné změny. Původnost vědění měříme stupněm invence.
 nultý stupeň – jedná se o akceptaci, převzetí určitého poznatky beze změny od jiného subjektu
 první stupeň – dochází k napodobení, imitaci
 druhý stupeň – změny nejsou příbuzné z hlediska obsahu dané invence, představují transformaci určitého metodo-logického základu z jiné vědní oblasti
 třetí stupeň – vytvoření takové změny ve struktuře vědění, které není srovnatelná s jinou, jedná se absolutní invenci"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 3 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse