Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management změny - případová studie Stamat s.r.o

Management změny - případová studie Stamat s.r.o


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje firmu Stamat s.r.o, popisuje její podnikatelský plán. Na základě těchto podkladů identifikuje problém a určuje cíl změny. Ukazuje faktory, které situaci nejvíc ovlivňují, hodnotí je a zamýšlí se nad snadností dosažení změn v těchto oblastech.

Obsah

1.Úvod
2.
Identifikace problému
3.
Cíl změny
4.
Faktory
5.
Hodnocení faktorů ovlivňujících ziskovost
6.
Snadnost dosažení změn

Úryvek

"1.Úvod

Společnost Stamat s.r.o byla založena v r. 2003 jako 100 % dceřinná společnost velké stavební firmy. Předmětem podnikání je velkoobchodní prodej stavebních materiálů s teritoriem působnosti Praha a Středočeský kraj.K dispozici jí byly dány skladovací plochy a komplexně vybavený areál na okraji Prahy ( vlečka, venkovní skladovací plochy s portálovým jeřábem a mechanizací pro manipulaci, hala se skladovacím systémem - nebyly nutné další investice).

Podnikatelský plán byl vypracován v r. 1992 a základními východisky bylo:
 předpokládaný růst stavební výroby do r. 2010
 vyšší objem stavebních investic v Praze, než v ostatních teritoriích ČR.
 těsná spolupráce s mateřskou firmou a předpoklad zajištěného odbytu ve výši nejméně 50% (mateřská firma spotřebovává cca 500 mil. Kč materiálu ročně).


2. Identifikace problému

Z uvedených podkladů vyplývá že společnost nedosahuje plánovaných výsledků a že činnost firmy je, zejména v posledním období (1996, 1995) ztrátová a pokračující způsob hospodaření by mohl vést až ke krachu firmy. Projevem špatného fungování je zhoršování finanční situace, pokles podílu na trhu stavebních materiálů v Praze, klesající marže a stoupající provozní náklady."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45360330a22bb.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Management_zmeny.doc (17 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse