Manager v procesu řízení


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Jaké vlastnosti by měl mít manažer. Z jakých hledisek je zkoumána osobnost manažera. Jaké by měl zvládat dovednosti v jednotlivých liniích řízení. Jaké jsou jeho role v interpersonálním x informačním, administrativním poli.

Poznámka

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0002.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
manacer_v_procesu_cczenc.doc (15 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse