Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy
Ekonomické obory (362) Finanční oblast (48) Humanitní vědy (495) Jazyky (14) Přírodní vědy (60) Technické obory (56) Umělecké obory (3)
Název Goodness Staženo

Mikroekonomie - vzorečky

Jedná se o přehled základních vzorců pro výpočty mikroekonomických ukazatelů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

4006x

Projektový manažer a jeho vlastnosti

Autor se věnuje osobnosti projektového manažera a jeho vlastnostem. Vyjmenovává základní dovednosti vedoucího projektu, jako je například schopnost ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

2642x

Personální činnosti a jejich členění

Práce se stručně zabývá personálními činnostmi a jejich členěním. Sleduje hodnocení práce a popis pracovních míst, odměňování, i podnikové systémy vzd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

2485x

Metody managementu podle jednotlivých managerských aktivit

Práce se zabývá rozhodováním, rozhodovacími metodami a pravidly. Popisuje také stimulaci a motivaci zaměstnanců prostřednictvím organizační diagnostik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1881x

Osobnost managera, time management a jeho zásady

Práce popisuje osobnost managera, a jednotlivé zásady time managementu. Po stručné charakteristice výkonného managera se věnuje způsobům rozhodování, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera

1487x

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Tato práce se věnuje silným a slabým stránkám podniku, jejich hodnocení a využití. Definuje marketéry. Zabývá se SWOT analýzou. Charakterizuje její vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

1446x

Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům

Tato práce se zabývá nejužívanějšími metodami vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Charakterizuje jednotlivé styly vedení lidí. Uvádí,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1257x

Srdce člověka

Práce se podrobně, s pomocí nákresů, zabývá uložením, tvarem, hmotností a stavbou srdce. Věnuje se také činnosti srdce, jejímu řízení, vývoji srdce a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

971x

10 zlatých pravidel a nejdůležitějších zásad managementu

Práce bez jakéhokoliv dalšího rozvedení tématu vyjmenovává deset základních pravidel managementu. Zde naleznete předchozí díl detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

940x

Personální management: základní pojmy v řízení – personální zajištění, vedení lidí

Práce si klade za cíl objasnit základní pojmy v řízení v oblasti personálního zajištění. Po vysvětlení pojmu pracovní štáb následují činnosti, které p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

896x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [100]