Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerská rozhodovací analýza - esej psaná slovensky

Manažerská rozhodovací analýza - esej psaná slovensky

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je zpracován postup rozhodování manažera v závislosti na dalších okolností ve firmě, jako je popis makro a mikroprostředí, ve kterém se společnost nachází. V druhé části práce je pozornost věnována společnosti MIMIRODA a.s.

Obsah

1.
Úvod
2.
Predstavenie firmy
3.
Segmentácia dopytu
3.1
Produkt
3.2
Regióny
4.
Situačná analýza firmy MIMIRODA a.s.
4.1.
Vonkajšia analýza
4.1.1
Makroprostredie
4.1.2
Mikroprostredie
4.2
Vnútorná analýza
5.
SWOT analýza
5.1
Postup SWOT analýzy
6.
Návrh stratégie I (Nemeniť zameranie firmy)
7.
Návrh stratégie II (Zamerať sa na pozemné stavby)
8.
Návrh stratégie III (Zamerať sa na iné inžinierske siete – kanalizácie)
8.1
Vízia pre stratégiu III
9.
Strategické ciele 2006-2011
10.
Záver

Úryvek

" 4.1.1 Makroprostredie

Skladá sa z analýzy demografického, technologického, politicko-právneho, sociálne-kultúrneho a prírodného prostredia.

Demografické prostredie
K lepšiemu rozboru situácie firmy je dobré zmapovať prostredie, v ktorom firma podniká. Firma MIMIRODA a.s. pôsobí na území Pardubického kraja.
Demografický vývoj Pardubického kraja možno za uplynulých 10 rokov charakterizovať pokračujúcim úbytkom osôb predproduktívneho veku 0-14 a zvyšujúcim sa počtom poproduktívnej zložky obyvateľstva nad 60 rokov.
Medzi najdôležitejšie demografické ukazovatele radíme počet živo narodených. Tento ukazovateľ ovplyvňuje vývoj počtu obyvateľov nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti. Tento ukazovateľ zaznamenáva v posledných rokoch pokles.

Ekonomické prostredie

Pardubický kraj má prevažne priemyslový charakter. Dominantné postavenie v ekonomike kraja majú podniky spracovateľského priemyslu v odvetviach všeobecného strojárenstva a textilného priemyslu.
Čo sa týka hodnotenia priemernej mesačnej mzdy, sa Pardubický kraj nachádza niekde v strede. Najvyššie mzdy majú ľudia zamestnaní v peňažníctve a poisťovníctve, s o niečo nižšou mzdou sa musia uspokojiť ľudia pracujúci v pohostinstve a ubytovacích službách.
Technologické prostredie

Technologické prostredie súvisiace s firmou MIMIRODA a.s. možno hodnotiť ako veľmi pokrokové. V dnešnej dobe má zavádzanie nových technológií obrovský význam a výhody. Vysoká je tiež rýchlosť s ktorou sa technológie a zariadenia menia, čo predstavuje značné finančné zaťaženie. Je preto nutné vždy zvážiť či prostriedky vynaložené na obstaranie novej technológie, či zariadenia sa nám nielen vráti, ale tiež či sa zvýši konkurencie schopnosť a zisk.
Pre firmu je dôležité sledovať vývoj nových materiálov a technologických postupov, hľadať nové možnosti v oblasti výroby.

Politicko-právne prostredie

Je založené predovšetkým na legislatíve a existencii právnych zákonov. Základnými právnymi normami, ktoré upravujú pôsobenie spoločnosti MIMIRODA a.s. na území ČR sú: Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, Zákon o cenách, Zákon o ochrane spotrebiteľa atď. Pri svojom pôsobení a zavádzaní nových technológií, musí firma rešpektovať zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré regulujú spôsob komunikácie s dodávateľmi a spotrebiteľmi, ktoré ukladajú výrobcovi povinnosť poskytovať predpísané informácie o produkte, prípadne vymedzujú záväzky firmy voči spotrebiteľom, zamestnancom, štátu, životnému prostrediu atď.

Sociálno-kultúrne

Úroveň spoločnosti sa premieta do spotrebného a kúpneho chovania zákazníkov, výrazne ovplyvňuje charakter dopytu, postoj k výrobkom ale aj k reklame. Je potrebné posúdiť, ktoré trendy môžu priniesť príležitosti pre podnikanie a ktoré môžu predstavovať hrozbu. Tak isto je potrebné si uvedomiť, že každý zákazník má svoj osobný štýl a určité zvyklosti svojej sociálnej skupiny.

Ďalšie prvky makroprostredia podniku

Prvky makroprostredia môžeme nazvať aj prvkami neovplyvniteľnými medzi ktoré môžme v tomto prípade zaradiť:
- zákony, regulácie, politické prostredie
- vývoj kurzov, úverových sadzieb a pravidiel financovania rozpočtovej sféry
možnosti financovania – vlastné zdroje, dotačná politika štátu, spolufinancovanie z
fondov EU
- konkurenčné tlaky
- vedecko-technologický vývoj"

Poznámka

Dobře a přehledně zpracované. Práce obsahuje i obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6785
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse