Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Manažerské role

Manažerské role


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje deset typických manažerských rolí podle Henri Mintzberga. Závěr pak vysvětluje vztah těchto rolí mezi sebou.

Obsah

1.
Interpersonální role
1.1.
Role figurky
1.2.
Role vůdce
1.3.
Role styčného důstojníka
2.
Informační role
2.1.
Role sledovatele
2.2.
Role šiřitele
2.3.
Role mluvčího
3.
Rozhodovací role
3.1.
Role podnikatele
3.2.
Role eliminátora poruch
3.3.
Role alokátora zdrojů
3.4.
Role vyjednavače
4.
Závěr

Úryvek

“1. Interpersonální role

Tyto role, vyplývající z formálních pravomocí, směřují do oblasti mezilidských vztahů. Mezi ně patří role figurky, vůdce a styčného důstojníka. Existence těchto rolí umožňuje manažerovi působit v rolích informačních a následně i v rolích rozhodovacích.

1.1. Role figurky

Mezi manažerské povinnosti patří i takové, které mají symbolický nebo ceremoniální charakter. Děkan fakulty blahopřeje promujícím studentům, starosta města se zúčastní zahájení významných výstav. Na těchto příkladech jsme si uvedli manažerskou roli figurky.

1.2. Role vůdce

Tato role zahrnuje řízení a koordinování činností podřízených pracovníků. Může zahrnovat i personalistiku (najímání, školení, povyšování a propouštění pracovníků). Do role vůdce patří i kontrolování, jehož pomocí manažer zjišťuje, zda se věci dělají v souladu s plánem.

1.3. Role styčného důstojníka

V této roli manažer zabezpečuje interpersonální vztahy. Tyto kontakty vznikají jak v rámci organizace, tak i mimo ni. V rámci organizace musí manažer komunikovat s jinými manažery i s řadou dalších pracovníků, kteří mu nejsou podřízeni. Dále udržuje dobré vztahy s manažery, kteří zabezpečují vstupy i s manažery, kteří produkty odebírají. Např. vedoucí výroby potřebuje efektivně komunikovat s vedoucími předvýrobních oddělení i s vedoucím odbytu. Není však pochyb o tom, že manažeři potřebují mít dobré kontakty i s lidmi vně organizaci. Role styčného důstojníka má značné nároky na disponibilní čas manažerů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_rlzx0002.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Manazerske_role.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse