Referáty osobnost managera

Název Goodness Staženo

Profil a osobnost manažera, manažerské dovednosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

3194x

Manažerské role

Práce stručně charakterizuje deset typických manažerských rolí podle Henri Mintzberga. Závěr pak vysvětluje vztah těchto rolí mezi sebou.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

1217x

Profese manažera

Předpoklady a znalosti pro roli manažera - odborné znalosti, interpersonální dovednosti, osobní vlastnosti, charakterové vlastnosti, charisma, všeobec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

713x

Self-management - skupina hodnot

Práce se velmi povrchně zabývá self-managementem. Zamýšlí se na hodnotovým světem manažera. Vyjmenovává skupinu hodnot, mezi které řadí základní život... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

643x

Manager

Definice managera - z této definice autorka odvozuje postavení managera v organizační struktuře podniku, jeho vztah k zaměstancům, jaké by měl mít sch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

530x

Komunikace: základní pracovní a manažerská zručnost

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

477x

Manažerské rozhodování

Práce charakterizuje proces manažerského rozhodování, jehož součástí jsou programová a neprogramová rozhodování. Popisuje samotný rozhodovací proces, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

434x

Manažerská funkce - organizování

Tato práce se zabývá jednou z funkcí náplně manažera – organizováním. Heslovitě popisuje jednotlivé kroky procesu organizování, i jeho podstatu. Text ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera


368x

Význam psychologie pro práci managera

Seminární práce pojednává o významu psychologie pro povolání manažera. V úvodu se zabývá vlastnostmi, které by měl manažer splňovat. Dále se věnuje ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Osobnost managera

362x

Metody a techniky na podporu tvořivosti

Práce heslovitě definuje následující metody a techniky, které podporují tvořivost v práci: Brainstorming, Brainwritting, Think Thank, Delfská metoda, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera


349x
1  2  3  4  5  6  »