Seminarky.cz > Životopisy > > > Marie Curie Sklodowská

Marie Curie SklodowskáKategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Životopis krátce připomíná vědeckou práci, objevy a ocenění Marie Curie Sklodowské.

Obsah

1.
Studium
2.
Vědecká práce
3.
Ocenění
4.
Dcera Iréne Curiová

Úryvek

"Marie Curie Sklodowská
Marie Curie-Sklodowská se narodila 7. listopadu 1867 ve Varšavě. Její otec byl profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu. Základní vzdělání získala Sklodowská na místních školách. Další vědecké znalosti pak získala od svého otce. V roce 1891 odešla Sklodowská studovat do Paříže na Sorbonu. Roku 1894 se seznámila s profesorem fyziky Pierrem Curiem a o rok později se za něj provdala.
Počátek společných výzkumů, které prováděla se svým manželem, byl poznamenán obtížnými podmínkami (slabé vybavení laboratoře, málo prostředků na výzkumy a živobytí).
Při pokusech s thoriem a uranem ukázala, že jsou radioaktivní a že radioaktivita je přímo úměrné množství radioaktivního materiálu. V roce 1898 spolu s manželem izolovala polonium a o rok později radium. Další čtyři roky usilovně zpracovávala osm tun surové rudy, aby získala jeden gram radia. V roce 1903 obdržela Marie s manželem Pierrem Nobelovu cenu za fyziku. V roce 1906 byla jmenována první profesorkou na pařížské Sorbonně, později izolovala radium v kovovém stavu. V roce 1911 získala znovu Nobelovu cenu a to za izolaci čistého radia. Zasloužila se o využití radia v lékářství.
Vedle již zmíněných Nobelových cen za fyziku (1903) a chemii (1911) obdržela Marie Curie-Sklodovská mnoho vědeckých ocenění, čestných doktorátů apod. Je považována za zakladatelku radiochemie. Celý život se věnovala výzkumu radioaktivity. Práce s radioaktivními látkami ale také byla jednou z příčin její smrti. Marie Curie-Sklodowská umírá 4. července 1934 v Savoy ve Francii na leukémii vyvolanou účinky radioaktivního záření. Její manžel zemřel 19. dubna 1906, kdy ho srazil koňský potah.
Její dcera Iréne Curiová s manželem Fréderikem Joliotem – Curiem objevili v roce 1934 umělou radioaktivitu a prokázali, že hmotnost neutronu a protonu jsou přibližně stejné. Za to obdrželi v roce 1935 Nobelovu cenu. Oba patřili mezi aktivní bojovníky za mír. Joliot – Curie byl od roku 1950 předsedou Světové rady míru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ba3d461511.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Marie_Curie_Sklodowska.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse