Seminarky.cz > Životopisy > > > Marie Pujmanová

Marie Pujmanová


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně charakterizuje osobnost Marie Pujmanové, její názory, východiska a tvorbu. Věnuje se také ději některých jejích děl jako jsou Lidé na křižovatce. Zvláštní pozornost klade na to, jak Pujmanová viděla soudobou společnost a reagovala na její změny.

Obsah

1.
Život
2.
Vzory
3.
Východiska
4.
Povídky z městského sadu
5.
Pacientka doktora Hegla
6.
Lidé na křižovatce
7.
Předtucha
8.
Hra s ohněm
9.
Život proti smrti
10.
Sestra Alena

Úryvek

" V roce 1932 navštívila Pujmanová Sovětský svaz. Z tohoto poznání vznikla reportážní kniha Pohled do nové země /1932/. V těchto letech začala pracovat na románové trilogii Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti. První díl vydala v roce 1937.
V tomto románě obsáhla autorka časové období od 20.let až do konce 2. světové války.
M. Pujmanová těžila ze svého poznání dělnického života na Mostecku, v brněnské textilce a v Baťově Zlíně, který se stal předlohou jejího průmyslového města Úly. Jde vlastně o průřez celou společností, od kapitalistického podnikatele přes svobodné povolání /advokáti/, umělce
a zaměstnance až po dělníky. Tomu odpovídá i prostředí /salón, měšťanský byt, bar, továrna/,
dějiště /Praha, venkov, průmyslové město/ i věkové rozpoložení postav /všechny generace/.
Společnost stanula na křižovatce dějin.

Děj se soustřeďuje okolo rodiny vdovy pop zámečníkovi Urbanovi, která jde za obživou
do Prahy, okolo rodiny pokrokového advokáta Gamzy a okolo kapitalisty Kazmara. Její
postavy jsou nadány plným životem, protože nezastírá jejich slabosti a tak vyrůstají před našima očima jako skutečné ztvárnění života. Nevyhýbá se intimní sféře, dovedla vylíčit složitý vývoj jedince a jak jej mohou zkomplikovat osobní problémy. První díl byl z dané tri-
logie nejzdařilejším.
Za okupace nemohla Pujmanová pokračovat v Lidech na křižovatce. Věnovala se poezii – Zpěvník /1939/, Verše mateřské /1940/. V próze vydala jen povídku Předtucha /1942/, kde nastínila obraz psychologie dospívajících, střet zájmů rodičů a dětí, odraz atmosféry nacistické okupace.
Pokračování Lidé na křižovatce mohlo vyjít až ppo více než desítiletém odstupu, a to
pod názvem Hra s ohněm /1948/. Zde sleduje Pujmanová osudy svých hrdinů v dalších letech až do okupace. Dějiště se rozšiřuje z Čech na hitlerovské Německo /lipský proces/, Sovětský
svaz /Gamzova dcera tam odchází i s manželem/. Autorka dobře zachytila šířící se atmosféru
strachu v nacistickém Německu.
V posledním díle trilogie nazvaném Život proti smrti /1952/ dovedla autorka své hrdiny
přes okupaci až po osvobození."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4555e5d43bbc6.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Marie_Pujmanova.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Vítězslav Nezval 591x
2. Chrám Svatého Víta 510x
3. Marie Pujmanová 481x
4. Tomáš Garrigue Masaryk 454x
5. Vývoj hodin 42x
6. Historie společnosti SEIKO 1x