Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marie Richtová: Velká rodinná encyklopedie: Dějiny světa

Marie Richtová: Velká rodinná encyklopedie: Dějiny světa


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem jednotlivých částí knihy Velká rodinná encyklopedie: Dějiny světa, jejíž odpovědnou redaktorkou byla Marie Rychtová.

Obsah

1.
Marie Richtová: Velká rodinná encyklopedie: Dějiny světa

Úryvek

"V Obsahu je kniha rozdělena na 20 kapitol. Každá z kapitol tvoří zhruba stejnou část, tj. zhruba 10 až 20 stran. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá určitým časovým obdobím, např. kapitola 8 s názvem Nové státy, se zabývá obdobím od roku 800 až po rok 1000 našeho letopočtu.

V Úvodním slovu autoru se autor několika větami představil obsah a děj knihy. Na počátku knihy je zařazena minikapitola s názvem Jak pracovat s touto knihou. Je zde podrobně „rozpitváno“, jak s předloženou knihou pracovat, nepoškodit ji a získat potřebné informace. Z Poznámek vydavatele: Tato kniha je členěna do pěti územních celků: Afriky, Asie, Evropy, Ameriky a Oceánie (Melanésie, Mikronésie, Polynésie a Nový Zéland). U názvů např. měst, zemí, řek apod. se autor pokusil uvést co nejsnazší a nejznámější. Při překladu názvů se snažili využívat dostupné odborné publikace.

V části Moderní svět jsou ve dvou informačních boxech vybrané speciální informace, které souvisejí s tímto tématem. První informační box obsahuje vybrané Osobnosti světových dějin, které utvářeny politickou scénu v průběhu 20. století. Druhý informační box uvádí nejznámější Mezinárodní organizace, které mají často nejen místní, ale i celosvětovou působnost. Hlavním tématem této dvoustrany je zobrazení mapy světa s infoboxy s informacemi o minimálním věku pro konzumaci alkoholu, sňatku u mužů a žen, získání řidičského průkazu nebo udělení trestu smrti. Jsou zde také zobrazená místa, kde zahynulo mnoho politicky a společensky aktivních osobností, nebo zobrazuje ozbrojené politické konflikty. Ve výsekovém koláči se uvádí „Náboženská příslušnost“ k nejrozšířenějším světovým náboženstvím, především ke křesťanství, budhismu, islámu a hinduismu.

Dějiny českých zemí jsou „vypíchnuté“ základní historické mezníky na území českých zemí. V infoboxech se vyskytují informace, které se vyskytují informace, které dále upřesňují a rozšiřují dané téma. Jedná se např. o infoboxy Křesťanství, Čeští panovníci nebo Pražské jaro.

Děj knihy doprovází obrazová dokumentace, zejména se jedná o fotografie a ilustrace. Tyto zobrazují zásadní události, popsané podrobněji v další části knihy. Celou knihou doprovází infoboxy, ve kterých se uvádí zajímavé informace o jednotlivých událostech, a také různá data vztahující se k tématu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51769e4065636.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
M_Rychtova_Velka_rodinna_encyklopedie_Dejiny_sveta.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse