Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marie Terezie - prezentace

Marie Terezie - prezentace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Stručná prezentace o Marii Terezii uvádí základní údaje o panovnici a její rodině a zmiňuje významné události a počiny její vlády.

Obsah

1.
Co byla zač?
2.
Ona a její rodina
3.
Její vláda 1740-1780
4.
Války o rakouské dědictví
5.
Reformy

Úryvek

"Co byla zač?
Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna
Nejstarší dcera Karla VI.
Jediná na žena na českém trůně
Vychována jezuity
Velmi vzdělaná
Císařovna …vážně?

Ona a její rodina

Svatba … 1736
Manžel…František I. Štěpán Lotrinský
1741-první syn Josef II.
Její vláda 1740-1780
1740 nastoupila na trůn
Neměla to lehké a hned ze dvou důvodů

Války o rakouské dědictví
1741 bitva u Majulowic
Rakousko poraženo

snaha o podporu
mírová dohoda s Pruskem = vzdát se Slezska
Na druhé straně dostala uznání svého muže
1756 – 1763 – sedmiletá válka
Reformy
Porážky
Osvícenský absolutismus
Převratné změny
Hlavně školství – povinná školní docházka 1774

Po její smrti syn v reformách pokračoval"

Poznámka

Součástí práce jsou podobizny Marie Terezie.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f00e9709ad6.zip (321 kB)
Nezabalený formát:
Marie_Terezie.ppt (648 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse