Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketing - jakost

Marketing - jakost


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je z oblasti marketing, přímo zaměřená na jakost. Základním cílem marketingu je správně zjistit potřeby a přání zákazníků. A tato zjištěná přání respektive ty potřeby, co nejúčiněji uspokojit lépe než konkurence. Marketing lze charakterizovat jako podnikatelskou filozofií nebo také jako systém podnikatelských aktivit. Jako funkce podniku. Jako práci s trhem. Všichni se shodují na tom, že nízká jakost produktů je pro podnik špatná. Z marketingového hlediska je však problém složitější. Na jedné straně zákazníci, které podnik napálí nízkou jakostí svých produktů, se zpravidla již nevrátí a svou získanou zkušenost si nechají pro sebe, ale na straně druhé se jakost také spojuje s cenou a náklady.

Obsah

Úvod
1.
Podstat jakosti
1.1
Vlastnosti výrobku
1.2
Požadavky na jakost
2.
Trend ISO k integraci systému managementu
2.1.
Problémy celopodnikové integrace
2.2
Cíle jakosti
3.
Státní ověřování
3.1
Odborný dozor nad jakostí
4.
Hitorie řízení jakosti
5.
Řízení jakosti
5.1
Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU
6.
Technická normalizace
7.
Opatření evropské politiky kvality
7.1
Strategie managementu kvality v EU a ve světě
7.2
Povaha evropské politiky podpory kvality
7.3
Činitelé evropské politiky podpory kvality
8.
Organizace bezpečnosti práce
9.
Časté dotazy
10.Co je to systém managementu jakosti?
10.1
Co přináší systém managementu jakosti pro organizace poskytující služby?
10.2
Co zanmení pojem "ISO"?
10.3
Co obsahují normy ISO 9000 ( ČSN EN 9000:2001)?
11.
Jakost produktů a činnost České obchodní inspekce
12.
Dotazník
13.
Firma Prabos plus, a. s.
14.
Závěr
Seznam literatury

Úryvek

5. 1 Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU

Mnoho firem, dokonce i certifikovaných, ztrácelo a bohužel ještě stále ztrácí své zákazníky. Důvodů je několik: jejich vedení kladlo totiž při výstavbě systému managementu jakosti důraz především na zvládnutí všech stránek administrativního řízení a na reálnou funkčnost a účinnost řízení už obvykle nestačila energie, peníze a ani vědomosti.

Smyslem budování podnikových systémů jakosti však není vytváření dokumentační pyramidy, ani samotná certifikace, nýbrž a pouze maximalizace míry spokojenosti a loajality zákazníků při minimálních nákladech, což jsou ty nejzávaznější předpoklady ekonomické úspěšnosti. Z toho vyplývá, že i jeden ze základních principů systémů managementu jakosti – realizace tzv. zpětné vazby, tj. vytváření takových kanálů, kterými lze systematicky zkoumat a vyhodnocovat to, jak jsou zákazníci spokojeni s tím, co jim dodavatel poskytuje

Poznámka

Dobře zpracováno. Práce doplněna i o seznam použité literatury a poznámky pod čarou. Obsahuje i nákresy.

Bohužel práce je kopií jiné práce v naší databázi, proto byl autorovi odebrán nárok na kredity za ni.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f379d56175b.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_-_Jakost.doc (165 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse