Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingové prostředí firmy

Marketingové prostředí firmy


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obecně charakterizuje jednotlivé roviny marketingového prostředí firmy. Zabývá se také jednotlivými etapami marketingového plánu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostředí
2.1.
Politicko-právní
2.2.
Ekonomicko-technické
2.3.
Sociologické
2.4.
Kulturní
3.
Marketingové etapy
3.1.
Cílové zaměření
3.2.
Strategie
3.3.
Taktika

Úryvek

“ 4) KULTURNÍ PROSTŘEDÍ: je určeno stupněm kulturní vyspělosti jak jednotlivce, tak společenské skupiny i celé společnosti.

Jak již bylo výše uvedeno, je možno určit jistý společný postup pro každý marketingový problém, který se skládá z několika etap. Tyto etapy jsou vytyčeny časové chronologie, mají různou délku trvání a obsahují další podetapy.

JEDNOTLIVÉ ETAPY: 1) cílové zaměření… 5 - 8 let.
2) strategie… 3 - 5 let.
3) taktika… 1 - 3 roky.

ad 1)
Řešení každého nového problému vychází ze strany poptávky, z poznání zákazníkových potřeb a přání, protože každý problém vzniká právě rozporem mezi přáním a možností uspokojení potřeb zákazníka. Ke zjištění všech těchto údajů je potřeba provést analýzu:

ANALÝZA INFORMACÍ
Je základním východiskem pro jakýkoliv další postup. Pomocí ní se zpracovávají informace získané ve výzkumu. Ten může být dvojího druhu:
1) Primární
2) Sekundární
Primární výzkum je značně drahý, jak kvalitativně tak kvantitativně zaměřený, je možno říci, že se jedná o takzvaně specializovaný marketing.

Sekundární výzkum zahrnuje interní a externí data, která jsou volně přístupná.

Informace získané výzkumem se analyticky rozdělí tzv. na "silné" a "slabé". Z nich důležitější jsou silné, které se používají pro sestavení "katalogu šancí" pro nový výrobek nebo službu - zde se zpracují možnosti ve vztahu ke konkurenci, poptávce, rozšíření výrobku nebo služby na trh, k možnostem inovací apod."

Poznámka

Obsahově nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar0009.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Market_prostr_fy.rtf (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse