Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingový průzkum - alkohol

Marketingový průzkum - alkohol


Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá marketingovým výzkumem na téma alkohol. Cílem je vhodnost případného umístění restaurační zařízení v blízkosti vysokoškolských kolejí. Pomocí dotazníkové metody respondenti odpovídali na otázky týkající se pití alkoholu, požívaného množství, způsobů seznámení se s alkoholem, výběru, finančních výloh, četnosti pití alkoholu, spojení alkoholu a cigaret. Nezapomíná na problematiku alkoholu před jízdou, motivace mládeže při výběru alkoholických nápojů, a případné účasti v soutěži v požívání alkoholických nápojů. Závěr dotazníku patří pobytu na záchytné stanici, a problematice alkoholiků. Následuje shrnující zhodnocení výsledků průzkumu.

Obsah

1.
Marketingový průzkum - umístění restaurační zařízení v blízkosti vysokoškolských kolejí
1.1.
Metoda dotazníku
1.1.1.
Dotazníkové otázky s procentuálním vyhodnocením
2.
Shrnutí výsledků průzkumu

Úryvek

"Na dotazník odpovědělo celkem 90 respondentů (studentů bydlících na VŠ koleji), z čehož bylo 21 žen a 69 mužů, ve věkovém rozpětí od 19 do 24 let. Ze všech dotazovaných pijí všichni alkoholické nápoje. V dlaší otázce jsem se dozvěděl v kolika letech moji respondenti poprvé okusili chuť alkoholu. 63 dotazovaných odpovědělo v rozmezí od 1 do 10 let a 27 dotazovaných v rozmezí 11 až 15 roků svého života. A kdože nejčastěji vodí mladé lidi do “zahrady se zakázaným ovocem”? 20 % studentů bylo seznámeno s alkoholem díky svému kamarádovi, další 3,3 % byla seznámena prostřednictvím staršího sourozence. Chuť “zakázaného ovoce” poprvé okusilo 13,4 % respondentů sami. Největší podíl na seznamování ovšem má rodina – 63,3 % = 57 dotazovaných.
Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je, především díky mužské většině dotazovaných, pivo – 53,4 % (48 dot.), na druhém místě se shodně umístilo víno a destiláty (obě 23,3 % = 21 resp.). Mezi nejoblíbenější destiláty u studentů patří: vodka, tequila, fernet, becherovka, různé whiskey a v poslední době velmi oblíbený absinth.
Vysokoškoláci, podle mého průzkumu, pijí většinou 2 – 3 krát týdně – 57 resp. = 63,3 %, denně pije alkohol 13,4 % (12 dot.), několikrát měsíčně 16,7 % (15 dot.), příležitostně pije alkohol pouhých 6,6 % (6 dot.).
Většina studentů, 36, na otázku: “Kolik korun utratíte měsíčně za alkohol?”, odpověděla 501 – 1000,- Kč – 40 % (36), více než 1000,- Kč utratí 33,4 % (30), do jedné stokoruny za měsíc se vejde pouhých 6 studentů (6,6 %) a v rozmezí 101 – 500,- Kč 20 % (18). Přičemž tyto peníze utrácejí především v restauracích – 56,7 % (51), obchodech – 23,3 % (21), barech – 13,4 % (12) a “zásoby z domu” si vozí 6,6 % (6).
Studenti spojují požívání alkoholických nápojů především s cigaretou – 33,4 % (30), jídlem – 26,6 % (24), bohužel dost často i s drogou 10 % = 9 respondentů!!! A sexem 3,3 % (3). Zbylých 24 dotazovaných (26,6 %) spojuje alkohol “pouze” se zábavou."

Poznámka

Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_mvyz0001.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_pruzkum_alkoh.rtf (327 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse