Seminarky.cz > Životopisy > > > Martin Heidegger - medailonky myslitelů 11/34

Martin Heidegger - medailonky myslitelů 11/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce přibližuje život i dílo Martina Heideggera. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Georg Wilhelm Friedrich Hegel - medailonky myslitelů 10/34 a následující zde Hippokratés - medailonky myslitelů 12/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Heidegger se narodil v Bádensku, v obci Messkirch. Na universitě ve Freiburku studoval teologii a filosofii, byl žákem Edmunda Husserla. Na jeho doporučení se stal roku 1923 mimořádným profesorem na universitě v Marburku. Poté, co publikoval své stěžejní a nejvýznamnější dílo - Bytí a čas - byl jmenován řádným profesorem. Roku 1929 odešel zpátky na svou domovskou universitu ve Freiburku.

Martin Heidegger zemřel roku 1976.

Bytí a čas - představuje výklad lidského bytí ve světě

Heidegger, M.: Bytí a čas. OIKOYMENH, Praha 1996. 1. vyd. ISBN 80-86-005-12-7 S.272
"Existenciální smysl toho, že pobyt spěje ke konci, je naopak třeba vyčíst z pobytu samého a ukázat, jak takové ´končení´ konstituuje pro jsoucno, které existuje, možnost být celým.
Výsledky dosavadních úvah o smrti lze shrnout do tří tezí: 1. K pobytu, pokud jest, patří jakési ´ještě ne´, jímž teprve bude - patří k němu stálá neukončenost. 2. Když bytost ´nejsoucí ještě u konce´ ke konci dospěje (bytostné zrušení neukončenosti), ztrácí charakter pobytu. 3. Spění ke konci představuje modus bytí, který je pro každý jednotlivý pobyt zhola nezastupitelný.""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120f9cb62d27.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Martin_Heidegger_medailonky_11.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse