Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Mastné kyseliny a lipidy - maturitní práce

Mastné kyseliny a lipidy - maturitní práce

Kategorie: Chemie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní práce věnovaná mastným kyselinám a lipidům přináší podrobný výklad poznatků z této oblasti chemie, doplněný množstvím schémat, tabulek a rovnic. Na úvod práce podává přehled historie výzkumu a vývoje mastných kyselin a lipidů a odtud přikračuje k popisu jejich jednotlivých zástupců. Seznamuje zde detailně s názvoslovím a členěním sloučenin, popisuje jejich vlastnosti, výskyt, způsoby užití i postupy výroby. Následující oddíly vysvětlují významné procesy spjaté s tuky, a to hydrolýzu, žluknutí či ztužování. Oblastmi, jimž je dále věnována pozornost, jsou role mastných kyselin a lipidů ve výživě člověka, metody měření a výpočtu tuku v těle a onemocnění způsobená nedostatečným nebo nadbytečným příjmem lipidů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie výzkumu lipidů a mastných kyselin
2.1.
Historie vývoje margarínu
3.
Mastné kyseliny
3.1.
Dělení mastných kyselin
3.2.
Speciální názvosloví mastných kyselin
3.2.1.
Speciální názvosloví MK podle karboxylové skupiny
3.2.2.
Speciální názvosloví MK podle methylové skupiny
3.3.
Nasycené mastné kyseliny
3.4.
Nenasycené mastné kyseliny
4.
Lipidy
4.1.
Charakteristika lipidů
4.2.
Biologický význam lipidů
4.3.
Dělení lipidů
4.4.
Jednoduché lipid
4.4.1.
Acylglyceroly
4.4.2.
Vosky
4.5.
Složené lipidy
4.5.1.
Fosfolipidy
4.5.2.
Sfingolipidy
4.5.3.
Glykolipidy
4.5.4.
Lipoproteiny
4.6.
Izoprenoidy
4.6.1.
Steroidy
4.6.2.
Terpenoidy
5.
Hydrolýza tuků
5.1.
Kyselá hydrolýza
5.2.
Alkalická hydrolýza
6.
Žluknutí tuků
7.
Ztužování tuků
8.
Vysychání olejů
9.
Mastné kyseliny a lipidy z pohledu výživy člověka
9.1.
Nasycené mastné kyseliny
9.1.1.
Úloha nasycených MK ve výživě člověka
9.2.
Nenasycené mastné kyseliny – monoenové (MUFA) v konfiguraci CIS
9.2.1.
Úloha monoenových MK ve výživě člověka
9.3.
N-3 nenasycené mastné kyseliny ( ω-3 MK)
9.3.1.
Vliv N-3 MK na člověka
9.3.2.
Kyselina dokosahexaenová
9.3.3.
Kyselina eikosapentaenová
9.3.4.
Kyselina alfa-linolenová
9.4.
N-6 nenasycené mastné kyseliny (ω-6 MK)
9.4.1.
Vliv n-6 MK na zdraví člověka
9.4.2.
Kyselina linolová (La)
9.4.3.
Kyselina gamma - linolenová
9.4.4.
Kyselina arachidonová
9.5.
N-9 nenasycené mastné kyseliny (ω-9 MK)
9.5.1.
Vliv n-9 MK na zdraví člověka
9.5.2.
Kyselina olejová
9.5.3.
Kyselina eruková
9.6.
Trans-nenasycené mastné kyseliny
9.6.1.
Vliv TFA na zdraví člověka
9.6.2.
Další předpokládané účinky TFA
9.6.3.
Kyselina elaidová
9.6.4.
Kyselina vakcenová
10.
Tuky v potravinách
10.1.
Zjevné tuky používané v domácnostech
10.1.1.
Ztužené tuky
10.1.2.
Označování výrobků
11.
Měření tuků v těle člověka
11.1.
Bioelektrická analýza, bodystat
11.1.1.
Princip měření
11.1.2.
Předpoklady měření
11.1.3.
Metody měření
11.1.4.
Stanovení veličin
11.1.5.
Nevýhody bioelektrické analýzy
11.2.
Antropometrické měření kožních řas
11.2.1.
Princip měření
11.2.2.
Provedení měření
11.2.3.
Jednotlivé kožní řasy a jejich měření
11.2.4.
Výhody a nevýhody měření kožních řas
11.3.
Hydrodenzitometrie
11.3.1.
Princip a metoda měření
11.3.2.
Výhody a nevýhody hydrodenzitometrie
11.4.
Nukleární magnetická rezonance (NMR)
11.4.1.
Výhody a nevýhody NMR
11.5.
Počítačová tomografie (CT)
11.6.
Duální rentgenová absorpciometrie (DEXA)
11.7.
Ultrazvuk
12.
Výpočty množství tuku v těle a výpočty ideální váhy
12.1.
Brocův index
12.2.
Queteletův index
12.2.1.
Princip a metoda výpočtu
12.3.
Robinsonův index
12.4.
Devinův výpočet
12.5.
Millerův index
12.6.
Hamwiho výpočet
12.7.
Určení a výpočty množství vody a tuku v těle
13.
Onemocnění způsobená nadbytkem nebo nedostatkem lipidů
13.1.
Optimální příjem tuků a mastných kyselin
13.1.1.
Snižování příjmu tuku
13.2.
Vývoj spotřeby tuků v České republice
13.2.1.
Celková spotřeba tuků na osobu a rok v ČR
13.3.
Ateroskleróza
13.3.1.
Vznik aterosklerózy
13.3.2.
Příznaky aterosklerózy
13.3.3.
Diagnóza aterosklerózy
13.3.4.
Léčba aterosleklerózy
13.4.
Obezita
13.4.1.
Vznik obezity
13.4.2.
Rizika komplikací souvisejících s obezitou
13.4.3.
Typ obezity
13.4.4.
Léčba obezity
13.5.
Podvýživa z hlediska lipidů
14.
Závěr

Úryvek

"9.4 N-6 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY (ω-6 MK)
První dvojná vazba je umístěna na 6. uhlíku od methylové skupiny. N-6 mastné kyseliny mají pro člověka esenciální charakter a podléhají relativně snadno žluknutí. Optimální poměr n-6 a n-3 MK by měl být 1:4.

9.4.1 VLIV N-6 MK NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Tělo člověka si dokáže z těchto mastných kyselin syntetizovat velmi důležité biologicky aktivní látky jako jsou: prostaglandiny, leukotrieny, prostacykliny a tromboxany. Takto syntetizované prostaglandiny a leukotrieny jsou třídy 2 a 4. v malém množství n-6 MK působí obdobně jako n-3 MK. Velké množství přijímaných n-6 mastných kyselin však vede k většímu riziku rakoviny prostaty a působí přesně opačně než n-3 mastné kyseliny. Stahují cévy, působí prozánětlivě. Zvýšená konzumace n-6 MK je spojena s infarkty, mrtvicemi, arytmií, artritidou, osteoporózou, záněty, poruchy nálady, obezitou a rakovina. Důležitý je poměr mezi n-3 MK a n-6 MK.

9.4.2 KYSELINA LINOLOVÁ (LA)
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
Kyselina linolová je esenciální mastná kyselina z rodiny n-6 MK. Chemicky vzato je to bezbarvá kapalina nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná v organických rozpouštědlech s bodem tání -5°C a bodem varu 365°C. Nalezneme ji hojně v přírodě v rostlinných olejích máku, světlice, slunečnice a kukuřici. Kyselina linolová má řadu prospěšných účinků na lidské zdraví. Její nedostatek způsobuje suchou pokožku, vypadávání vlasů a špatné hojení ran. Ukazuje se pozitivní vliv této kyseliny na léčbu dermatitidy, cukrovky a na léčbu cystické fibrózy.

9.4.3 KYSELINA GAMMA - LINOLENOVÁ
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)4COOH
Poprvé byla tato mastná kyselina izolována z rostliny Pupalky dvouleté (Oenothera biennis). v přírodě se vyskytuje také v brutnákovém oleji, rybím tuku a v oleji semen černého rybízu. Má na člověka celou řadu pozitivních účinků. Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, omezuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, zlepšuje průběh zánětlivých procesů a snižuje krevní tlak. Kyselina γ-linolenová zmírňuje projevy revmatoidní artritidy, lupusu a dalších. v neposlední řadě nelze zapomenout na mírnění některých psychických poruch (deprese a schizofrenie).

9.4.4 KYSELINA ARACHIDONOVÁ
CH3(CH2)4CH = CH3-CH2-CH = CH-CH2-CH = CH-CH2-CH = CH(CH2)3COOH Kyselina arachidonová je součástí fosfolipidů, které se vyskytují v buněčných membránách, odsud je uvolňována pomocí enzymů fosfolipáz. Kyselina arachidonová je esenciální mastná kyselina, která slouží organismu člověka pro syntézu životně nezbytných prostaglandinů, prostacyklinů, tromboxanů a leukotrienů. Její metabolity mají významné funkce: prostaglandin(PG) E2, vyvolává horečku, PGD2, PGE2 a PGI2 vyvolávají rozšíření cév, leukotrien LTB4 je jeden z nejúčinnějších prostředků, který doslova láká neutrofily a makrofágy do místa se zánětem, kde poté tyto buňky imunitního systému „zatočí“ s infekcí a tromboxan TXA2 podporuje vznik sraženin.

9.5 N-9 NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY (ω-9 MK)
Jediná dvojná vazba je umístěna na 9. uhlíku od methylové skupiny. Jedná se o mononenasycené kyseliny, které nejsou pro lidský organismus esenciální, jak se mnoho lidí mylně domnívá.

9.5.1 VLIV N-9 MK NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Jak už bylo zmíněno, n-9 MK nejsou pro člověka esenciální a mají pro nás mnohem menší význam než n-3 nebo n-6 MK. N-9 mastné kyseliny mají obdobné účinky na lidské zdraví jako n-3 mastné kyseliny. Snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění, snižují hladinu cholesterolu, snižují rezistenci inzulínu, posilují imunitní systém a pomáhají předcházet určité druhy rakovin (prostata, tlusté střevo...)."

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat a tabulek, rozsah čistého textu činí cca 43 stran.
V práci se objevují pravopisné chyby.
Materiály uvedené v seznamu příloh nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22269
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse