Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Matějská pouť

Matějská pouť


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce zachycuje vývoj Matějské pouti od jejích počátků po současnost a přibližuje místní atrakce.

Obsah

1.
Počátky
2.
Druhá polovina 20. století
3.
Atrakce
4.
Současná Matějská pouť (rok 2011)

Úryvek

"Začátek
Tradice pochází z výročních poutních oslav svátku sv. Matěje v jemu zasvěcené farnosti v Dejvicích u Hanspaulky. Svátek svatého Matěje slavíme 24. února. V Národní knihovně je tato tradice doložena od roku 1595.
Sv. Matěj je patron stavních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Lidé se k němu také modlí, aby od nich odvrátil černý kašel, neštovice a manželskou neplodnost

2.pol. 20. Stol.
Kvůli stísněným podmínkám u kostelíka sv. Matěje byly kolotoče a stánky přestěhovány na různá místa blíže centru Dejvic . V roce 1960 se pouť konala v blízkosti Letné. Ale občas bylo potřeba jí přesunout do zcela jiných lokalit jako jsou například Modřany nebo na Břevnově.
Od roku 1963 se koná v areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v bubenečské Stromovce, dnes nazývaném Výstaviště Praha

Atrakce
Jednou historicky nejznámější atrakcí je horská dráha Cyklon. Na pouti jsou ale i typické atrakce, které nechybí každý rok, je to např. centrifuga, strašidelní zámky, střelnice, řetízkové kolotoče, houpačky, autodromy, lochnesky. Plus samozřejmě nechybí stánky s cukrovinkami a občerstvením.
Atrakce pocházejí zejména z Holandska a nyní už v mnoha směrech předčí např. Cyklon. Pro vyznavače adrenalinových atrakcí doporučuji Booster nebo katapult Bungee.

Matějská 2011
Začala 5.3. a skončila 25.4. Většinou Matějská začíná první víkend po svátku sv. Matěje, jenže letos začala až 5. Března kvůli špatnému počasí. Letos se na matějské objevili nové české i zahraniční atrakce a celkem jich zde bylo asi 120.
Jako tradičně i letos proběhl „den pro zdravotně postižené děti a děti z dětských domovů a azylových domů“. Pro tyto děti jsou všechny atrakce zdarma i s doprovodným programem (vystoupení klaunů z umělecké skupiny MEDUZA)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513a53138a12e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Matejska_pout.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse