Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázka č. 25b Periodická soustava prvků

Maturitní otázka č. 25b Periodická soustava prvků


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma periodická soustava prvků z chemie.

Obsah

1.
Historie
2.
Periody
3.
Skupiny
4.
Skupinové názvy prvků

Úryvek

"Historie
 Objevy nových chemických prvků provázela snaha o jejich uspořádání
 Koncem 18. století známo asi 40 prvků
 Antoine Lavoisier (1789) – první pokus o třídění prvků, rozdělení na kovy a
nekovy
 Johann W. Döbereiner (1829) sestavuje z prvků tzv. triády – trojice prvků s
podobnými vlastnostmi, např. Li, Na, K
 Atomová hmotnost prostředního prvku je aritmetickým průměrem atomových
hmotností vedlejších prvků
 Třídění prvků na základě „atomových vah“
 John Alexander Newlands (1864) zjišťuje, že u každého 8. prvku v řadě se
opakují chemické vlastnosti, zavedl „zákon oktáv“
 Lothar Meyer (1964) sestavil první tabulku, prvky seřazeny podle atomových
hmotností
 Dmitrij Ivanovič Mendělejev
 Ruský chemik a tvůrce periodické tabulky prvků.
 První periodickou tabulku publikoval roku 1869 v časopise ruské chemické
společnosti. O rok později vytvořil tabulku přesnější a obohacenou o další
prvky. Měla název Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností
prvků dosud neobjevených.
 Napsal knihu Základy chemie, která vyšla v mnoha vydáních v různých
jazycích. Myšlenky potřebné k napsání knihy vedly Mendělejeva k formulaci
periodického zákona v březnu 1869. Tento zákon byl poté ještě několikrát
upraven.
 Mimo jiné pracoval na zkapalnění plynů, na rozpínavosti kapalin a na ruských
měrových jednotkách. Taktéž se zabýval teorií roztoků, teorií anorganického
původu ropy a chemií uhlí.
 Roku 1868 pomohl založit Ruskou chemickou společnost a roku 1906, pár
měsíců před svou smrtí, bohužel nezískal Nobelovu cenu za chemii o pouhý
jeden jediný hlas.
Periodická soustava prvků je grafickým vyjádřením periodického zákona z roku 1871
„Vlastnosti prvků se periodicky mění na jejich vzrůstajícím protonovém čísle“
Periodická soustava prvků
 Prvky jsou uspořádány podle vzrůstajícího protonového čísla
 Skládá se ze 7 period a 18 skupin
Periody
 Sedm vodorovných řady PSP
 Pořadové číslo periody je totožné s hlavním kvantovým číslem poslední
obsazované vrstvy elektronového obalu – to neplatí pro d-prvky (přechodné),
které doplňují elektrony do předposlední vrstvy elektronového obalu a pro fprvky
(vnitřně přechodné), které doplňují elektrony do orbitalů f
 Číslo periody také určuje, kolik drah je v elektronovém obalu"

Poznámka

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537b9436bb798.zip (80 kB)
Nezabalený formát:
Mat._otazka_.25_PSP.pdf (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse