MayovéKategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně informuje o úspěších mayské civilizace, území, které obývala, nebo o uspořádání mayské společnosti.

Obsah

1.
Úspěchy mayské civilizace, náboženství
2.
Mayská společnost
3.
Tři oblasti

Úryvek

"Mayové byli civilizací, která po sobě zanechala vyjímečné odkazy, ať už jde o umění ( nástěnné malby, architektura, keramika) ;vědu ( matematika, kalendářní systémy, astrologie ) nebo literaturu ( Mayské kodexy). Rozvinuli také hieroglyfické písmo, které se nedávno podařilo rozluštit.
Mayská civilizace se rozvíjela ve středu tropického pralesa-na jihu dnešního Mexika a v Guatemale. Vznikla ve 3.století n.l. a svého vrcholu dosáhla mezi 7. a 9.stoletím n.l.
V náboženství i nadále přetrvávaly prvky šamanství - nahuismus ( převtělování v jaguára pomocí halucinogenu ). Mayové uctívali mnoho bohů : boha deště, kukuřice, slunce, měsíce,..
Mayská říše byla složena z městských států, každé město mělo vládce, který disponoval mocí vojenskou, náboženskou i civilní. Každý vládce měl dvůr, několik žen, služebnictvo, otroky, měl téměř božské atributy.
Mayská společnost byla rozdělena na kasty. Události ze života elity byly zaznamenávány hieroglyfickým písmem. Území Mayů bylo rozděleno do malých nezávislých městských celků, proto bývají Mayové také někdy označováni jako "Řekové nového světa". Každý městský stát měl pod svojí kontrolou několik vesnic, jejichž obyvatelé se věnovali zemědělství-hlavní hospodářské činnosti. Město Tikal (v dnešní Guatemale)se svými 3 000 budovami a 20-40 000 obyvateli představovalo dokonalý vzor mayského městského státu. Bylo skutečným kulturním a náboženským střediskem, které udržovalo úzké obchodní a politické vztahy se svými sousedy.
Města Tikal, Palenque (v jižním Mexiku) a Copán (v Hondurasu), z nichž každé ovládalo ještě další menší střediska, mezi sebou často bojovala, především v 8.stol. Žádnému z nich se však nepodařilo prosadit se na celém mayském území.
Vzhledem k tomu, že se Mayská říše nacházela na rozsáhlém území ( Mexiko, Guatemala, Salvador, Honduras) se velmi často dělí na tři oblasti - jižní, střední a severní. Je to velké území a tak v různých částech Mayské říše dochází i k odlišnostem kulturním i archeologickým.
Jižní oblast byla na území Salvadoru, Guatemalské náhorní plošiny, pobřeží mezi Siera Madre a Pacifikem, a na jihu Chiapasu. Dříve nebylo toto území řazeno k Mayské říši, a to zejména díky minimálním archeologickým nálezům typickým pro Mayskou říši.
Střední oblast byla na územích Champeche, Quintana Roo, na částech Tabasca a Chiapasu, Belize, Guatemalské nížiny a na západě Hondurasu. Mayové v těchto oblastech sestavili velmi přesný kalendář (obřadní kalendář o 265 dnech a kalendáři slunečním o 365 dnech), postavený na zdrojích , které převzali od civilizací, které na tomto území působily před nimi. Byli vynikající matematikové, patrně v této oblasti vzniknul tzv. dlouhý počet, což byl systém zaznamenávající číslice pomocí teček a čárek a dvacítkovou soustavu. Objevuje se zde i propracovanější hieroglyfické písmo. Také pravděpodobně vynalezli nepravou klenbu, se kterou se staly stavby odolnějšími.
Civilizace doby, která je označována jako "klasická",obývala severní oblast. Na počátku 10.stol. náhle zanikla, pravděpodobně z ekonomických důvodů. Mayská kultura ale částečně přežila v dynastiích mexických dobyvatel, kteří se usadili na Yucatánském poloostrově. Nejprve to byli Toltékové, kteří se v 10.stol. usídlili v Chichén Itzá, pak Itzové, kteří v 13.stol. založili město Maypán."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508bc0d3355eb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mayove.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse