Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mé sociální prostředí - esej

Mé sociální prostředí - esej


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce popisuje sociální prostředí konkrétní osoby, autora práce. Nejprve je nastíněna situace z pohledu teoretického základu a posleéze se autor dostává k popisu vlastní situace a jeho začlenění do běžného života s přihléednutím na problematiku sociálních rolí.

Úryvek

V kolektivu jsem našel kolegy se kterými si výborně rozumím, se kterými mám společné zájmy či názor na vykonávání svého povolání, ale také kolegy se kterými si vzájemně nerozumíme a to jak z důvodů pracovních, tak i osobních. Mezi první skupinou jsem si našel mnoho přátel i pro svůj volný čas. Setkáváme se i mimo zaměstnání při různých námi pořádaných turistických či sportovních akcích, oslavách, v restauracích a při vzájemných návštěvách, kdy tedy došlo i k tomu, že se takto mnohdy vzájemně spřátelily naše životní partnerky. Ve druhé skupině se jedná zejména o kolegy, kteří o tuto práci nemají valný zájem a berou ji jen jako způsob zajištění si relativně slušného výdělku. Mezi těmito jsou takoví, kteří nemají zájem učit se policejní práci a pouze se takto pomyslně vezou na výsledcích práce ostatních kolegů, kdy při společném jednání ponechávají odpovědnost, výkon služebních zákroků na ostatních. Mnohdy poté závidí úspěšnějším kolegům jejich služební postup ve funkci či finanční ohodnocení ze strany vedoucích pracovníků a vyvolávají tak neshody v kolektivu. Nemluvě o tom, že v očích veřejnosti takoví kolegové snižují společenskou prestiž všech policistů, když neumějí odpovědět občanům na jednoduchý dotaz, nebo neví jak provést svůj zákrok z důvodu neznalosti svých oprávnění a povinností.

Poznámka

Práce v podobě eseje, dobře napsaná, ale nutná kontrola pravopisu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fdab7e9afcc.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_prostredi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse