Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Mechanická práce - tahák

Mechanická práce - tahák


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák z oblasti dynamiky obsahuje pouze vzorce mechanické práce, kinetické energie, potenciální energie, průměrného a okamžitého výkonu. Uvádí stručnou definici zákona zachování mechanické energie.

Obsah

1.
Mechanická práce
2.
Kinetická energie
3.
Potenciální energie
4.
Zákon zachování mechanické energie
5.
Výkon a účinnost
5.1.
Průměrný výkon
5.2
Okamžitý výkon

Úryvek

"Mechanická práce-W=Fs;
Kinetická energie- Ek=½ mvě;změna Ek-
Potenciální energie-Ep=mgh=W=FGh; mechan.E- E=Ek+Ep
Zákon zachování mechan.E- Při všech mechan.dějích v idol. soustavě hmot. bodů se mění kinet. energie v potenciální energii a naopak, celková mechanická energie soustavy je však konstantní
Výkon a účinnost-průměr.výkon-Pp=W/t;P=Fv-okamžitý výkon;W=Pt"

Poznámka

Obsahuje pouze vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ca8b8b8779f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mechanicka_prace_tahak.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse