Megality


Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá megality, uvádí informace vztahující se k jejich původu, důvodům jejich stavby či k dataci nejstarších nálezů. Krátce představuje hlavní typy megalitů – menhiry, kromlechy, dolmeny a kamenné řady; a v závěrečné části se věnuje megalitickým památkám v České republice.

Obsah

1.
Megality
2.
Menhiry
3.
Kromlech
4.
Dolmeny („kamenné stoly“)
5.
Kamenné řady
6.
Megality v ČR
7.
Zdroje
8.
Obrázky

Úryvek

"Megality
Slovo megalit je složeno ze dvou řeckých slov: mega, což znamená velký a lithos, to jest kámen. Tedy velký kámen, nic víc, nic míň. Všeobecně za megality označujeme stavby z velkých kamenů, které vyžadovali součinnost velkých skupin lidí. Tyto stavby se nacházejí po celém světě, jejich počet se odhaduje na 10 000, čísla se samozřejmě liší podle toho, co mezi ně počítáme a co nikoli. Jsou to v podstatě jedny z nejstarších památek architektury a dokazují vývojový pokrok v evoluci člověka. Nálezy jsou především z eneolitu (4700-2200 př. n. l.). Autory megalitických staveb nejsou Keltové, jak tvrdí jeden velmi rozšířený omyl, protože megalitické stavby jsou prokazatelně o mnoho starší. Keltové je pravděpodobně využívali, ale rozhodně nejsou jejich autory. Velice diskutabilní je záměr stavby megalitů. Někteří tvrdí, že sloužili jako obřadní místa, jiní že sloužili k astronomickým účelům, jiní je označují jako pohřební svatyně. Různé teorie tvrdí, že megality vůbec nejsou lidským výtvorem, nýbrž výtvorem jiných a vyspělejších civilizací, které k nám přišly z kosmu. V poslední době se především někteří angličtí badatelé domnívají, že důvody pro stavbu megalitů musely být ještě i jiné, a hledají je v oblasti energií. Energií léčivých, ochranných, posilujících, umožňující kontakt na dálku…

Menhiry
Menhir je jeden hrubě otesaný velký kámen, který je svisle zapuštěný do země. Slovo pochází z keltštiny – men = kámen, hir = dlouhý. Jsou to vůbec nejstarší megalitické stavby, některé se datují už okolo 4600 př. n. l. Nejvýznamnější naleziště je v Bretani (Francie), poblíž vesničky Carnac, kde se jich nachází zhruba 1000 různých velikostí.

Kromlech
Mnoho menhirů a trilitů uspořádaných do kruhu či elipsy označujeme jako kromlech. Slovo pochází z bretonštiny – crom = zahnutý, lech = kámen. Zřejmě sloužily ke stanovení kalendáře a k pozorování různých úkazů na obloze. Nacházejí se především v Anglii (např. Avebury)

Dolmeny („kamenné stoly“)
Stavba s pilíři nesoucími strop se nazývá dolmen. Vždy je tvořen nejméně 3 na výšku postavené kamenné bloky, které nesou aspoň 1 větší kámen. Zřejmě sloužili jako pohřební komory. Výskyt: západní Evropa, Středomoří, Palestina, severní Afrika, Krym, Kavkaz.

Kamenné řady
Kameny uspořádané do dlouhých řad, které jsou většinou orientovány severo-jižně a východo-západně. Jedna stará legenda praví, že se jedná o zkamenělou římskou armádu. Méně pravděpodobné hypotézy v nich vidí astronomické observatoře, přistávací dráhy létajících talířů, dostihová závodiště nebo pohřebiště. Naleziště Carnac, kde kameny tvoří řady dlouhé až 8 km."

Poznámka

Práce obsahuje 3 fotografie megalitů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cb1fd60273d3.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Megality.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse