Referáty archeologie

Název Goodness Staženo

Megality

Práce se zabývá megality, uvádí informace vztahující se k jejich původu, důvodům jejich stavby či k dataci nejstarších nálezů. Krátce představuje hlav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

258x

Pravěké nálezy z okolí Kunětic a Kunětické hory

Práce se velmi stručně zabývá pravěkými nálezy z oblasti Kunětic a Kunětické hory. Pojednává o nejstarších nálezech a nejvýznamnějších nálezech z obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

213x

Starý Řím

Tato práce velmi stručně seznamuje s vybranými památkami Itálie. Pomocí výroku šéfa Archeologického dozoru v Benátkách vyvrací existenci katakomb v to... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Archeologie

140x

Modely vozů a jejich symbolika

Stručná vysokoškolská seminární práce zabývající se vývojem a charakteristikou kultovních vozíků z evropského prostředí. Práce popisuje vývoj modelů t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

84x

Sellnerovo hradiště

Seminární práce přináší ilustrovaný popis lokality Sellnerova hradiště ve Středočeském kraji z hlediska archeologie a zprávu z vlastního výzkumu v tét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

10x

Etika výzkumu starých hrobů

Práce se zabývá otázkou, zda má člověk právo rušit klid zemřelých výzkumem archeologických vykopávek. Autor se zamýšlí nad etičností archeologie a ant... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

9x

Nejstarší osídlení na Krnovsku

Práce pojednává o nejstarším osídlení na Krnovsku. Popisuje přírodní a klimatické podmínky za starší doby kamenné popisující nejstarší stopy člověka, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x

Kaliště - archeologické naleziště

Práce představuje archeologické naleziště u obce Kaliště. Seznamuje s šesti mohylovými pohřebišti. Popisuje dvě eneolitická výšinná sídliště patřící c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

8x

Variabilita společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix

Tématem této práce je zhodnotit variabilitu společenských rolí sociálních špiček na přelomu doby halštatské a laténské na příkladu kněžny z Vix. Práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Archeologie

5x

Sexuální násilí v kontextu postavení ženy ve společnosti

Práce se zabývá tím, zda a jakým způsobem byly ženy vystavovány násilí v různých historických etapách. Hledá paralely mezi násilím na ženách a jejich ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Archeologie

4x
1  2  »