Měkkýši


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o tahák na biologii, konkrétně se věnuje měkýšům a jejich chrakteristice, jednotlivým pojmům, roztřídění a zástupcům.

Obsah

1.
Obecná charaktristika
2.
Jednotlivé soustavy - trávicí, vylučovací, cévní, nervová
3.
Paplži
4.
Skařápnatci
4.1
Přílipkovci
4.2
Plži
4.3
Mlži
4.4
Hlavonožci

Úryvek

"hermafroditi, gonochoristé; plášť: okrajové buňky vylučují chitinovou hmotu; skořápka: krystalky CaCO3, ulita1, lastura2, uzavřena blanitě (epifragma) nebo vápnitě (operculum); hlava: smyslové org., začátek trávící soustavy, mozková ganglia; noha: ramena kolem hlavy; útrobní vak: plášťová dutina, do ní ústí tráv., vyluč. a pohl.soustava; tráv.sous.: ústa na spodní straně hlavy, jazyk-radula, jedové slinné žlázy, slinivka-hepatopankrea, konečník-řitní otvor za hlavou; cévní s.: otevřená, modrá krev-hemocyanin, barvivo rozp. v plazmě, nemá mízní systém=krvemíza; vyluč.: párové metanifridie; gangliová nerv.s.: ganglia spojena spojivkami; smysly: čich-osfradia, zrak, hmat, statocysty (hl.vodní); vývoj: such.přímo, vodní nepřímo, larva veliger"

Poznámka

Práce je psána zkratkovitě a obsahuje pravopisné chyby.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cf78669660d.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Mekysi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse