Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Měnová integrace v Evropě

Měnová integrace v EvropěKategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se zabývají vývojem měnové integrace v Evropě a jejím teoretickým, institucionálním a právním rámcem.

Obsah

1.
Úvodní poznámky
2.
Etapy měnové integrace v Evropě
3.
Teoretické zázemí koncipované měnové unie
4.
Institucionální a právní rámec měnové unie. Eurosystém, ECB a ESCB

Úryvek

"Období používaní kovových peněz
 do 19. stol. peníze kovové
 velký počet různých měn
 vymezený obsah drahého kovu
 ražebné klíčový zdroj příjmů – kontrola panovníka nad ražbou měny
 problém veřejných financí – peníze znehodnoceny – „přistřihování“
 měnové kurzy – poměrná hodnota různých mincí – poměr váhy drahého kovu v každé minci
 během 19 stol. Budování národních států – ztotožňování měny k konkrétní zemí.

Evropské měnové unie
 bimetalizmus v Evropě v 19. stol
 1865 Románsko – evropská měnová unie (Belgie, Francie, Itálie, Švýcarsko + 1868 Řecko) – 1878 zrušená
 1873 Skandinávská měnová unie (Dánsko, Norsko, Švédsko) – oficiální zánik 1924

Charakteristické črty:
 měny založené na cenném kovu, tzn. měnové unie jen sladili oběživo.
 neexistovala společná CB pro měnovou unii – existovala jen měnová koordinace mezi národními měnovými orgány
 v případě problémů (pokles cen stříbra – Románsko-evropská unie, 1. světová válka – Skandinávska měnová unie) – každá země reagovala tak, aby chránila vlastní zájmy.

Zlaté období v Evropě
 Zlatý standard – gold standard – neformální systém měnových kurzů – každá země se zavázala vyměnit svou měnu za určité množství zlata.
 Datuje se do doby 1880 – 1914 – zlatý standard ukončen na začátku 1. sv. války – zastavěná změnitelnost papírový peněz za zlato (výjimkou USA).
 Pokus o zavedení zlatého standardu po válce – Zlatý měnový standard – 1925 Velká Británie, 1928 Francie, hospodárnější režim vzhledem k obavám z nedostatku zlata, trval 6 let – 1931 rozpad standardu po vystoupení Velké Británie.
 Zlatý dolarový standard – zaveden 1944 zaveden v Bretton Wood – skončil 1971. Brettonwoodský systém – základní zdroj hodnoty zlato – jediná měna přímo vázaná na zlato dolar (35 USD za unci zlata). Ostatní měny stanoveny vzhledem k dolaru. Měnové kurzy fixní, ale upravitelné.

Časy po Brettonwoodském systému v Evropě
 Kolaps BW systému:
 Zlaté období v Evropě končí – konec 60. let 20 stol.
 Důvod – růst inflace v řadě zemí, značné rozpočtové deficity v USA – následek války Vietnam. Rast inflace v USA – snížení hodnoty dolaru jako bezpečného standardu. Nedůvěra v to, že americké zásoby zlata jsou dostatečně vysoké jako následek splácení vnějšího zadlužení USA v USD.
 Následky: 1971 – zrušená konvertibilita dolaru za zlato, dolar devalvuje o 10 %.
1973 – princip fixních, ale upravitelných měnových kurzů oficiálně ukončen. Každá země si volila svůj režim kurzu.

Časy po Brettonwoodském systému v Evropě – Had v tunelu
 1971 – poslední snaha o záchranu BW-systému – rozšíření rozpětí fluktuací vůči dolaru z +/- 1 % na +/- 2,5 %.
 Nedolarové měny např. marka a frank kolísali vůči sobě o 9 % - evropské země (Dánsko, Irsko, Norsko, VB, Švédsko) považují toto rozpětí za široké – rozhodnutí udržet své bilaterální kurzy v rámci společného fluktuačního pásma +/- 2,25 % - HAD V TUNELŮ.
 Rozpad BW – skončil Had v tunelů. Země ES – dohoda zachovat Hada – obmezení kolísaní svých bilaterálních měnových kurzů maximálně ve výši 4,5% - následné vytvoření EMS."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky, grafy a schémata o rozsahu cca 11 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515dbb6b51211.zip (5048 kB)
Nezabalený formát:
Menova_integrace_v_Evrope.doc (5511 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse