Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření hustoty pevné látky - laboratorní protokol

Měření hustoty pevné látky - laboratorní protokolKategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Práce obsahuje protokol z laboratorní práce soustředící se na měření hustoty pevné látky. Zahrnuje zadání, seznam pomůcek, postup měření, výpočty i krátký závěr.

Obsah

1.
Zadání
2.
Seznam pomůcek
3.
Postup měření
4.
Teorie
5.
Závěr

Úryvek

"Laboratorní práce č. 2

Měření hustoty pevné látky

Datum měření: Jméno studenta: Lenka Martinková

Zadání: Určete hustotu válečku a podle toho odhadněte, z jakého materiálu je vyroben.

Seznam pomůcek: Váleček, posuvné měřítko, laboratorní váhy.

Postup měření: Posuvným měřítkem změřte průměr a výšku válcového tělesa, každé měření proveďte pětkrát, výsledky zapište do tabulky. Z naměřených hodnot vypočítejte objem válečku. Dále určete hmotnost válečku vážením na laboratorních vahách.
Vypočítejte hustotu látky, z níž je váleček vyroben a odhadněte chybu měření. Porovnáním vypočtené hodnoty hustoty s údaji v tabulkách odhadněte, z jakého materiálu je váleček vyroben.

Teorie: Hustotu určíme podle vzorce: , kde m je hmotnost a V objem tělesa.
Chybu měření rozměrů tělesa určíme obvyklým způsobem, chybu hmotnosti odhadneme jako polovinu hmotnosti nejmenšího závaží ze sady závaží, kterou používáme při vážení. Při určení chyby vypočtené hustoty vycházíme z pravidla, že relativní chyba součinu (podílu) veličin je rovna součtu relativních chyb jednotlivých veličin.


v v d d
2,30 0,044 1,8 0,026
2,40 0,056 1,8 0.06
2,35 0.014 1,78 0.054
2,29 0,054 1,72 0,004
2,38 0,036 1,77 0,026
 2,344 0,0408 1,774 0,034

v = 2,344  1,774
d = 0,0408  0,034
m = 82  1
Všechny hodnoty jsou uvedeny v cm.

v = 75,6 %
d = 83,3 %
m = 1,2 %

V = 5,79 cm3

m = 82 g

 = 14,16 g/cm3
Váleček je pravděpodobně vyroben z olova.

Závěr: Moje měření bylo nejspíše chybné, protože zápisky, jsem zpracovala dlouho dobu po měří."

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x503b9ce0dc45b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Lab_prace_mereni_hustoty.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse