Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření indukčnosti pomocí voltmetru a ampérmetru - slovensky

Měření indukčnosti pomocí voltmetru a ampérmetru - slovensky


Kategorie: Elektrotechnika, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá měření indukčnosti pomocí voltmetru a ampérmetru. Na základě zadání uvádí schéma zapojení a soupis použitých přístrojů. Seznamuje s postupem při měření a platnými vztahy.

Obsah

1.
Zadenie
2.
Schéma zapojenia
3.
Súpis použitých prístrojov
4.
Postup pri meraní a platné vzťahy
5.
Tabuľka

Úryvek

"4. Postup pri meraní a platné vzťahy:
Po zapojení schémy zapojenia prepneme prepínač (P) do polohy 1, k svorkám S1 a S2 zapojíme prvú cievku a vypínačom v1 privedieme do obvodu jednosmerné napätie z jednosmerného zdroja. Z nameraných hodnôt určíme postupne činný odpor vinutia obidvoch cievok. V polohe 2 prepínača (P) meriame striedavé napätie a odpovedajúci striedavý prúd. Z nameraných hodnôt určíme celkovú impedanciu cievok."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulku.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b532ec670d2.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_indukcnosti.doc (96 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse