Referáty elektrotechnika

Název Goodness Staženo

Materiály v elektrotechnice – Měření permeability feritů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

385x

Plošné spoje

Plošné spoje - nosný materiál, nepájivá maska, potiskt, povrchové úpravy pájecích plošek.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Elektrotechnika

376x

Výpočet transformátoru

Tato práce se zabývá výpočtem transformátoru. Uvádí a charakterizuje postup a na základě zadaných hodnot počítá žádané výsledky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

332x

Kabely

Kabely - rozdělení vodičů, druhy izolace vodičů, materiály jader vodičů, typy jádra.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Elektrotechnika

286x

Materiály v elektrotechnice - Počítačové vytváření Debyeových funkcí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

194x

Návrh stabilizovaného zdroje

Práce popisuje návrh síťového napájecí zdroje s výstupním stabilizovaným napětím 9V, pro maximální výstupní proud 1,5 A. Seznamuje s transformátory, u... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

73x

Měření indukčnosti pomocí voltmetru a ampérmetru - slovensky

Práce se zabývá měření indukčnosti pomocí voltmetru a ampérmetru. Na základě zadání uvádí schéma zapojení a soupis použitých přístrojů. Seznamuje s po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika, Technické obory - cizojazyčné práce

55x

Výroba CRT obrazovek

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

47x

Měření středních odporů Wheatstoneovým můstkem - slovensky

Práce se zabývá měřením středních odporů Wheatstoneovým můstkem. Na základě zadání uvádí schéma zapojení a soupis použitých přístrojů. Seznamuje s pri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika, Technické obory - cizojazyčné práce

36x

Operační zesilovače

Tato práce pojednává o operačních zesilovačích z teoretické, i praktické stránky. Zabývá se stručnou obecnou charakteristikou zesilovače, věnuje se je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika


32x
1  2  3  »