Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu - laboratorní protokol

Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu - laboratorní protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný laboratorní protokol z fyziky pro gymnázia, jehož předmětem je měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Postup práce
3.
Teoretická část
4.
Schéma zapojení (v práci chybí)
5.
Tabulka s naměřenými hodnotami
6.
Závěr

Úryvek

"Postup práce: Nejprve jsme sestavili elektrický obvod. Potom jsme pomocí voltmetru 8 krát za sebou změřili hodnoty napětí a pomocí ampérmetru hodnoty proudu. Kapacitu jsme dopočítali pomocí vzorce c = I/ U2Πf,

Teoretická část: V oboru střídavého proudu se kondenzátor chová jako kapacitní odpor, který je charakterizován kapacitancí."

Poznámka

V práci chybí schéma zapojení, bylo dokresleno ručně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472ec9fde03cf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kapacita_kondenzatoru.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse