Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření napětí a proudu

Měření napětí a proudu


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce obsahuje protokol z laboratorního měření. Práce je zaměřena na změření napětí a proudu. Protokol je vhodný jako příprava na měření, nebo jako inspirace při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

1.
Analogový voltmetr
1.1.
Převod dílků na napětí
1.1.1.
Výpočet konvenčně pravé hodnoty
1.1.2.
Výpočet napětí děliče zatíženého voltmetrem
1.1.3.
Výpočet chyb při měření napětí analogovým voltmetrem
1.1.4.
Tabulka naměřených dopočtených hodnot
1.2.
Digitální multimetr
1.2.1.
Tabulka naměřených hodnot
1.2.2.
Výpočet chyb při měření napětí analogovým voltmetrem
1.2.3.
Tabulka naměřených a dopočtených hodnot
2.
Schéma zapojení
2.1.
Naměřené hodnoty
2.2.
Výpočet korekce
2.3.
Tabulka naměřených a dopočtených hodnot
2.4.
Graf

Úryvek

"Cíl měření:
Poznat základní vlastnosti analogových a číslicových přístrojů pro měření napětí a proudu
Porozumět jednotlivým typům chyb měření, jejich výpočtu a případné korekci
Seznámit se s vyhodnocením nejistoty výsledku provozního měření

Zadání:

1. Na jednom zadaném rozsahu analogového změřte stejnosměrná napětí na všech odbočkách odporového děliče. Napětí připojené na měřený dělič přitom nastavte tak, aby výchylka analogového voltmetru byla maximální. Vyhodnoťte absolutní a relativní chyby metody, způsobené malým vnitřním odporem analogového voltmetru a absolutní i relativní chyby údajů voltmetru. Výsledky měření korigujte o zjištěné chyby metody (viz poznámka níže). Všechny potřebné údaje a výsledky měření zpracujte do přehledné tabulky. K libovolnému řádku tabulky (který je ovšem nutno vhodně označit) uveďte příklad výpočtu.
Odpojte analogový voltmetr a totéž měření proveďte pomocí digitálního multimetru, a to pouze s tím rozdílem, že chybu metody způsobenou tímto přístrojem zanedbáte. Výsledky opět zpracujte do tabulky a uveďte příklad výpočtu.

2. Kalibrujte voltmetr (i. č. 573/496) za pomoci multimetru METEX M-4650"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky,grafy, výpočty a obrázky o rozsahu cca 3 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e472b743ec2.zip (177 kB)
Nezabalený formát:
protokol_.1.doc (606 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse