Seminarky.cz > Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ulice: 17.listopadu 2172/15

Město: Ostrava-Poruba

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Životní prostředí v ČR a jeho stav

Práce v souvislém textu rozebírá současnou situaci ve kvalitě ovzduší, vody a lesů. Popisuje důsledky současného stavu a velmi stručně i pozitivní tre... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie

2723x

Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Ekonomie

1633x

Bakalářská práce - obecný vzor, základy tvorby, norma bibliografické citace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Andragogika

1544x

Sociální politika a sociální zabezpečení

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie

959x

Cestovní ruch v regionu Beskydsko - Valašsko - esej

Práce pojednává o přednášce renomovaného odborníka na problematiku cestovního ruchu - Gary Esolena, zakladatele agentury New Orleans. Věnuje se proble... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

598x

Směry rozvoje elektronického obchodu - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Diplomové práce

Kategorie: Marketing

533x

Vývoj kurzu české koruny v letech 1993-2006

Obecné pojmy - definice měnového kurzu, vývoj měnového kurzu (znehodnocení (depreciace), zhodnocení (apreciace), devalvace, revalvace), pevný versus p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Monetární politika

512x

Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha

Jedná se o úvahu založenou na díle Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a trochu se zamyslet nad jejím obsahem. Prvních sedm smrtelných hříchů, tedy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Filozofie

492x

Teorie výchovy - esej

Tato práce obsahuje úvahu na téma výchovy dětí a mládeže, etiky a mravnosti. Uvádí také vývojové fáze dítěte, jeho vztah k rodině, matce, i otci. Zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Pedagogika

423x

Finanční analýza firmy ČEZ, a. s.

Práce představuje firmu ČEZ, a. s., z finančního hlediska. Nejprve firmu charakterizuje a poté se věnuje SWOT, STEP a finanční analýze. Na závěr je fi... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Finanční analýzy

395x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [34]