Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Měření ohniskové vzdálenosti spojky

Měření ohniskové vzdálenosti spojky


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce předkládá postup a principy i s výpočty měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky. Jedná se o laboratorní práci z fyziky.

Obsah

1.
Měření ohniskové vzdálenosti spojky

Úryvek

"Pomůcky: optická lavice s příslušenstvím, svíčka, měřící pásmo
Teorie:
Ohniskovou vzdálenost spojky lze vypočítat ze zobrazovací rovnice, jestliže změříme předmětovou a obrazovou vzdálenost.
Lze také zjistit z grafu.
Postup:
Sestavili jsme optickou lavici pro měření vzdáleností a, a‘. Jako předmět jsme užili plamen hořící svíčky. Obraz jsme zaostřovali na matnici nebo stínítko posunem čočky. Změřené vzdálenosti jsme zanesli do tabulky. Volili jsme vzdálenosti a tak, abychom získali 2 měření, kdy vznikal zvětšený obraz, 2 měření se zmenšeným obrazem a jedno, kdy vzniklý obraz byl stejně velký jako předmět.
Pro druhou část úkolu jsme si narýsovali graf. Na osu x jsme nanesli nejprve vzdálenost a, na osu y vzdálenost a‘ a body takto vzniklé jsme spojili. Podruhé jsme nanesli na osu x vzdálenost a‘ a na osu y vzdálenost a. Vzniklé body jsme opět spojili. Obě spojnice se protkly v bodě, jehož souřadnice jsou stejné a určují svou velikostí f.
Naměřené hodnoty: f = 15cm (zadáno na obrubě, na výběr byly i jiné hodnoty) hodnoty y (velikost předmětu) bylo potřeba stále přeměřovat (plamen měnil svou velikost) číslo měření a a‘ vypočítaná f y‘ y vlastnosti obrazu 1 30 25,5 13,78 3 3 skutečný, převrácený, stejně velký 2
25
41,5
15,6
5,5
3,5
skutečný, převrácený, zvětšený 3 20 86,5 16,24 11 4,5 skutečný, převrácený, zvětšený 4
33
26
14, 54
3
4
skutečný, převrácený, zmenšený
5 40 21,8 14,11 2,8 4,5 skutečný, převrácený, zmenšený
Výpočty:
Obdobně jsme dosadili i další měření."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a naskenovaný obrázek o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542abcedb6aa7.zip (460 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_ohniskove_vzdalenosti_spojky.pdf (477 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse